Často kladené otázky

Firmy

Kto môže prihlásiť firmu do ankety?
Do ankety Najzamestnávateľ prihlasuje firmu kompetentný zamestnanec, zväčša pracujúci na oddelení ľudských zdrojov. Prihlasovací dotazník totiž obsahuje podrobné otázky o firme. Prípadné nesprávne alebo neúplné vyplnenie dotazníka môže spoločnosť pripraviť o body, ktoré potrebuje na postup do druhej časti nominačného procesu.

Do kedy môžem prihlásiť firmu?
Prihlasovací dotazník pre Najzamestnávateľa 2016 je otvorený do 31. mája 2016.

Ako prihlásiť firmu do ankety?
Do nového ročníka ankety Najzamestnávateľ 2016 sa môže prihlásiť akákoľvek spoločnosť so sídlom na Slovensku. Prihlasovanie a účasť v ankete sú bezplatné. Podmienkou prihlásenia bude úplné vyplnenie dotazníka na stránke www.najzamestnavatel.sk do stanoveného dátumu.

Ako prebieha výber spoločností do hlasovania pre verejnosť?

Na základe vyplneného dotazníka bude každej prihlásenej firme automaticky pridelené bodové skóre. Spoločnosti s najvyšším bodovým ziskom budú posunuté odbornej porote pre výber na shortlist.
Porota im pridelí body na základe odpovedí uvedených v dotazníku. Takto sa zostaví výber približne 10 spoločností pre jednotlivé odvetvia. Úspešné firmy budú o nominácií na shortlist informované prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v dotazníku.

Ako prebieha hlasovanie?

Respondent si v hlasovacom dotazníku, ktorý bude zverejnený na stránke www.najzamestnavatel.sk od 16. júna 2016, zvolí odvetvie. Podľa zvoleného odvetvia sa následne zobrazí zoznam firiem (približne 10). Z nich vyberie jednu, ktorú považuje za najatraktívnejšiu. V ďalšom kroku si vyberie z 12 atribútov jednu až tri možnosti, čo na vybranej spoločnosti najviac oceňuje. Každý respondent môže dať svoj hlas len jednej spoločnosti v každom odvetví.

Ako sa anketa vyhodnocuje?
Po ukončení fázy hlasovania verejnosti, 16. decembra 2016, analytik spoločnosti Profesia vyhodnotí výsledky ankety. Výsledné rebríčky spoločností a víťazi budú určení na základe počtu hlasov, ktoré firmy získali.

Kedy a kde budú vyhlásené výsledky?
Vyhodnotenie ankety a udeľovanie cien Najzamestnávateľ 2016 prebehne 26. januára 2017 v hoteli Sheraton Bratislava, kedy budú firmám udelené ocenenia v kategórii Najzamestnávateľ 2016 a Najzamestnávateľ 2016 za jednotlivé odvetvia. Výsledky budú následne zverejnené na stránke www.najzamestnavatel.sk.

Čo firma získa účasťou v ankete?
Výhercovia ankety Najzamestnávateľ 2016 získajú:

  • výhernú plaketu Najzamestnávateľ 2016;
  • podrobnú analýzu hlasov a hlasujúcich v hodnote 1 000 EUR (platí len pre víťazov Absolútny Najzamestnávateľ 2016);
  • právo na používanie bannerov a loga Najzamestnávateľ 2016 na jeden rok;
  • vecné ceny od partnerov ankety

Bude firma automaticky zaradená do hlasovania aj v budúcom ročníku?
Do ďalšieho ročníka ankety automaticky postupujú spoločnosti, ktoré sa umiestnia v prvej polovici celkového rebríčka Najzamestnávateľ 2016. Uvedené spoločnosti budú o automatickej nominácii informované prostredníctvom e-mailu. Firmy, ktoré túto podmienku nesplnia, sa budú môcť opätovne prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho dotazníka na stránke www.najzamestnavatel.sk.

Možno po vyhodnotení ankety získať analýzu hlasovania?
Áno, víťazi ankety Najzamestnávateľ získajú podrobnú analýzu vypracovanú na základe hlasovania v ankete zadarmo. Pre ostatných záujemcov a firmy je vypracovanie analýzy spoplatnené.

Hlasujúci

Môžem do ankety prihlásiť moju obľúbenú firmu?
Do ankety Najzamestnávateľ prihlasuje firmu kompetentný zamestnanec, zväčša pracujúci na oddelení ľudských zdrojov. Prihlasovací dotazník totiž obsahuje podrobné otázky o firme. Ak teda chcete do ankety zapojiť vašu obľúbenú spoločnosť, skontaktujte sa s ňou, oboznámte ju s anketou Najzamestnávateľ a vyzvite k prihláseniu. Váš záujem určite ocenia.

Ako sa môžem zapojiť do hlasovania?
Hlasovanie pre verejnosť sa spúšťa 17. júna 2016. Na stránke www.najzamestnavatel.sk nájdete hlasovací dotazník. V prvej časti si zvoľte odvetvie, v ktorom firma pôsobí. Podľa zvoleného odvetvia sa vám zobrazí zoznam firiem (približne 10). Z nich vyberte jednu, ktorú považujete za najatraktívnejšiu. V ďalšom kroku vyberte z 12 atribútov jednu až tri možnosti, čo si na vybranej spoločnosti najviac ceníte.

Môžem hlasovať viackrát?
Dotazník je nastavený tak, aby každý respondent mohol dať hlas len jednej spoločnosti v každom odvetví. Proces zberu dotazníkov priebežne monitorujeme, aby sme eliminovali prípadné neoprávnene udelené hlasy.

Čo môžem vyhrať?
Úplným vyplnením dotazníka a zadaním e-mailovej adresy sa zaradíte do žrebovania o skvelé ceny:

  • 1x smartfón Lenovo A536
  • 1x 3-dňový all inclusive pobyt v Grand Hotel Permon pre 2 osoby
  • 1x VIP vstup na galavečer Najzamestnávateľ 2016
  • 2x pobyt v hoteli Pieris pre 2 osoby
  • 10x darčekové karty na nákup v Martinus

Vyplnenie e-mailovej adresy však nie je povinné a teda ani zaradenie do súťaže.

Kedy sa dozviem výsledky?
Žrebovanie výhercov, spomedzi hlasujúcich v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ 2016, prebehne 16.2.2017. Žrebovať sa bude generovaním náhodného čísla na základe poradového čísla dotazníkov.

Výhercovia budú kontaktovaní na e-mailovú adresu uvedenú v dotazníku a zverejnení na stránke www.najzamestnavatel.sk.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Kontaktujte nás.

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci