Metodika

Metodika ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ

Už 5 rokov hľadáme tých najatraktívnejších zamestnávateľov Slovenska. Firmy, pre ktoré ľudia túžia pracovať.

Prihlasovanie spoločností

V roku 2017 je do hlasovania v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ zaradených 20 spoločnosti v 10 kategóriách, čiže celkovo 200 spoločností, ktoré prešli nominačným procesom.

Nominačný proces pozostáva z vytvorenia shortlistu v jednotlivých kategóriách. Atraktivita zamestnávateľa je výsledkom váženého aritmetického priemeru troch parametrov – počet zobrazení pracovných ponúk, počet reakcií na pracovné ponuky a počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk. Nominačný proces zohľadňuje rozdiely vo veľkosti spoločností a eliminuje rozdiely na základe počtu zverejnených pracovných ponúk.

Firmy, ktorú sú nominované do rebríčka v príslušnej kategórii majú právo byť z rebríčka na základe ich písomnej požiadavky vyradené.

Firmy, ktoré boli nominované budú mať vytvorený svoj profil na stránke www.najzamestnávatel.sk v prislusnej kategorii.

Všetky nominované firmy budú o výsledku nominácie na shortlist informované najneskôr do 15. októbra 2017 prostredníctvom e-mailu.


Spustenie hlasovania pre verejnosť

Po ukončení nominačného procesu sa 25. októbra 2017 spustí hlasovanie verejnosti o Najatraktívnejšieho zamestnávateľa 2017. Respondenti svoj hlas odovzdávajú prostredníctvom hlasovacieho formulára na stránke www.najzamestnavatel.sk.

Respondenti si v dotazníku vyberajú spoločnosť podľa odvetvia, v ktorom daná firma pôsobí. Štruktúra je definovaná oblasťami pôsobenia spoločností. Po zvolení odvetvia má účastník ankety k dispozícii zoznam firiem, za ktoré môže hlasovať. V ďalšom kroku respondent iniciuje dôvod, prečo si zvolil danú firmu. Dotazník obsahuje 12 atribútov, z ktorých si hlasujúci vyberá jednu až tri možnosti.

Súčasťou dotazníka sú aj štatistické údaje o respondentoch – pohlavie, vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, región a ekonomický status hlasujúceho.

V prípade, že mal hlasujúci záujem o výhru, uviedol svoju e-mailovú adresu a súhlas so spracovaním osobných údajov na štatistické účely po dobu troch rokov. Dotazník je systémovo nastavený tak, aby každý respondent mohol dať svoj hlas len jednej spoločnosti v každom odvetví. Kompletne vyplnené dotazníky boli posunuté do vyhodnotenia.


Vyhodnotenie a výsledky ankety

Po ukončení fázy hlasovania verejnosti, 31. decembra 2017, analytické oddelenie spoločnosti spočíta výsledné hlasy. Do hodnotenia bol zaradený len ten dotazník, ktorý obsahoval názov zvolenej spoločnosti, dôvod výberu a štatistické údaje o respondentovi.

Výsledné rebríčky spoločností sú určené na základe váženého súčtu počtu hlasov, ktoré firmy získali v ankete od verejnosti v kompletne vyplnených dotazníkoch a v nominačných kritériách. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhodne o víťazovi vyšší počet kompletne vyplnených dotazníkov pre danú spoločnosť.

Organizátor sa zaväzuje zverejniť len poradie na prvých troch miestach v každej kategórii. Víťazné spoločnosti získajú ocenenie Najatraktívnejší zamestnávateľ. Absolútne poradie sa nevyhlasuje.

Vyhodnotenie ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2017 a udeľovanie cien prebehne začiatkom roku 2018.

Výhercovia ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2017 získajú:

výhernú plaketu Najatraktívnejší zamestnávateľ

právo na používanie bannerov a loga Najatraktívnejší zamestnávateľ

vecné ceny od partnerov ankety.

Ocenenie nie je nárokovateľné.

Podpora hlasovania prostredníctvom marketingových materiálov a kanálov

Firmy majú možnosť využiť pri promovaní svojho brandu v rámci ankety o najatraktívnejšieho zamestnávateľa všetky dostupné marketingové nástroje, ktoré štandardne využívajú pri získavaní nových uchádzačov. Hlasovanie je otvorené aj pre interných zamestnancov spoločností. Ak však má poskytnúť spätnú väzbu pre firmy o tom, ktorý z ich nástrojov na komunikáciu a zlepšovanie vlastného employer brandingu funguje, tak neodporúčame pristúpiť k týmto toolom.

 

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci