Metodika

Metodika ankety Najzamestnávateľ 2016

Našou snahou je pokračovať v ankete, ktorá odráža atraktívnosť zamestnávateľov na slovenskom trhu, preto sú pre nás transparentné podmienky a jasná metodika nevyhnutnou prioritou.

Prihlasovanie spoločností

Do 5. ročníka ankety “Najzamestnávateľ 2016″ sa mohla prihlásiť akákoľvek spoločnosť so sídlom na Slovensku. Prihlasovanie a účasť v ankete boli bezplatné. Podmienkou zapojenia firmy do ankety bolo úplné vyplnenie dotazníka na stránke www.najzamestnavatel.sk do termínu 31. mája 2016.

Podmienka vyplnenia dotazníka platila aj pre spoločnosti, ktoré boli nominované v predchádzajúcom ročníku ankety. Všetky spoločnosti, ktoré boli v predchádzajúcom roku zapojené do ankety, boli kontaktované. Prihlasovací dotazník obsahoval 12 otázok týkajúcich sa prihlasovanej spoločnosti, bodovaných bolo 8 z nich (otázky na tému atraktivity spoločnosti ako zamestnávateľa).


Výber spoločností do ankety

Na základe vyplneného dotazníka bolo každej prihlásenej firme pridelené bodové skóre. Týmto spôsobom sa nastavil základný filter pre vytvorenie zoznamu spoločností, ktorý bol posunutý odbornej porote pre výber na shortlist.

Odborná porota bola zložená zo zástupcov  firiem zúčastnených ankety Najzamestnávateľ 2015. Porota prideľovala body spoločnostiam na základe odpovedí uvedených v dotazníku. Takto sa zostavil výber spoločností na shortlist pre jednotlivé odvetvia, odzrkadľujúce slovenské hospodárstvo.

Všetky prihlásené firmy boli o výsledku nominácie na shortlist informované najneskôr do 16. júna 2016 prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v dotazníku.


Spustenie hlasovania pre verejnosť

Po ukončení výberu spoločností odbornou porotou sa 16. júna 2016 spustilo hlasovanie verejnosti o najatraktívnejšieho zamestnávateľa 2016. Respondenti mohli odovzdať svoj hlas prostredníctvom hlasovacieho formulára na stránke www.najzamestnavatel.sk.

Respondenti si v dotazníku vybrali spoločnosť podľa odvetvia, v ktorom daná firma pôsobí. Štruktúra odvetví bola známa po výbere firiem odbornou porotou. Po zvolení odvetvia mal účastník ankety k dispozícii zoznam firiem, za ktoré mohol hlasovať. V ďalšom kroku respondent vybral dôvod, prečo si zvolil danú firmu. Dotazník obsahoval 12 atribútov, z ktorých si hlasujúci mohol vybrať jednu až tri možnosti.

V závere dotazníka nasledoval zber štatistických údajov o respondentoch – pohlavie, vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, región a ekonomický status hlasujúceho. V prípade, že mal hlasujúci záujem o výhru, uviedol svoju e-mailovú adresu a súhlas so spracovaním osobných údajov na štatistické účely po dobu troch rokov. Dotazník je systémovo nastavený tak, aby každý respondent mohol dať svoj hlas len jednej spoločnosti v každom odvetví. Kompletne vyplnené dotazníky boli posunuté do vyhodnotenia.


Vyhodnotenie a výsledky ankety

Po ukončení fázy hlasovania verejnosti, 16. decembra 2016, analytik spoločnosti Profesia vyhodnotil výsledky ankety. Do hodnotenia bol zaradený len ten dotazník, ktorý obsahoval názov zvolenej spoločnosti, dôvod výberu a štatistické údaje o respondentovi.

Výsledné rebríčky spoločností sú určené na základe počtu hlasov, ktoré firmy získali v ankete od verejnosti v kompletne vyplnených dotazníkoch. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhodne o víťazovi vyšší počet kompletne vyplnených dotazníkov pre danú spoločnosť.

Vyhodnotenie ankety Najzamestnávateľ 2016 a udeľovanie cien prebehlo 26. januára 2017 v hoteli Sheraton. Tu boli víťazom udelené ocenenia Najzamestnávateľ 2016 za jednotlivé odvetvia. Výsledky ankety boli následne zverejnené na stránke www.najzamestnavatel.sk.

Výhercovia ankety Najzamestnávateľ 2016 získali:

  • výhernú plaketu Najzamestnávateľ 2016
  • podrobnú analýzu hlasov a hlasujúcich
  • právo na používanie bannerov a loga Najzamestnávateľ 2016
  • možnosť byť súčasťou odbornej poroty, ktorá rozhodne o výbere spoločností do nasledujúceho ročníka ankety – Najzamestnávateľ 2017
  • vecné ceny od partnerov ankety


Postup spoločností do ďalších ročníkov ankety

Do ďalšieho ročníka ankety Najzamestnávateľ postupujú automaticky tie spoločnosti, ktoré spĺňajú obe z nasledujúcich podmienok:

  1. a) boli vybrané odbornou porotou do hlasovania verejnosti o najatraktívnejšieho zamestnávateľa,
  2. b) na základe počtu hlasov sa umiestnili v prvej polovici rebríčka firiem súťažiacich v rovnakom odvetví.

Uvedené spoločnosti budú o automatickej nominácii do ďalšieho ročníka informované prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedli v prihlasovacom dotazníku.

Spoločnosti, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, budú mať možnosť opätovne sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho dotazníka zverejneného na stránke www.najzamestnavatel.sk. Na základe získaného bodového skóre budú posúdené odbornou porotou a o výsledku informované prostredníctvom e-mailu.

Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov ankety Najzamestnávateľ 2016 o ceny od spoločnosti Profesia spol. s r. o. prebehlo 16. januára 2017. mená výhercov nájdete TU.

Do žrebovania boli zaradení respondenti, ktorí kompletne vyplnili hlasovací dotazník, uviedli svoju e-mailovú adresu a udelili súhlas so spracovaním osobných údajov. Žrebovanie prebehlo generovaním náhodného čísla na základe poradového čísla dotazníkov. Výhercovia boli následne kontaktovaní na e-mailovú adresu uvedenú v dotazníku.

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci