Západoslovenská energetika a.s. (skupina ZSE)

O spoločnosti

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. V roku 2002 sa stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON.
Pre zákazníkov ponúka komplexné riešenia pod jednou strechou – od pripojenia do elektrickej siete cez dodávku elektriny a plynu až po údržbu zariadení a odporúčanie ako efektívne hospodáriť. V európskom aj domácom kontexte spoločnosť vstupuje do diskusie, ktorá vytvára trendy v energetike.
Odbornosť zamestnancov a požiadavky zákazníkov formujú vytváranie energetických štandardov, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb i spokojnosť spotrebiteľov.

Oblasť pôsobenia: Výroba a priemysel
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 10 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Benefity

 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Strava nad rámec zákona
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
• Finančná podpora spoločného športovania kolegov • Podpora „Hobby klubov“ (spoločné záujmy zamestnancov) • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily • Pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec zákona pri vybraných životných udalostiach (napr. darovanie krvi, deň voľna otcom pri narodení dieťaťa, dobrovoľnícka činnosť, voľno pre osamelých rodičov, svadba) • Príspevok pri narodení dieťaťa • Letné tábory pre deti zamestnancov • Náhrada príjmu nad rámec zákona pri dočasnej práceneschopnosti • Sociálna výpomoc v prípade vážnych zdravotných problémov • Príspevok bývalým zamestnancom na dôchodku • Odmena za vernosť u zamestnávateľa • Zľavy a zvýhodnenia pre zamestnancov vo vybraných spoločnostiach

Dobrovoľnícke aktivity

• Podpora individuálnych dobrovoľníckych iniciatív zamestnancov
• Verejnoprospešné aktivity
• Hromadné darovanie krvi
• Charitatívne darovanie šatstva a domácich potrieb
• Plnenie vianočných prianí detí z detských domovov
• Slovenský skauting - projekt Odklínanie hradov
• Ochrana dravcov na Slovensku
• Podpora darcovstva a filantropie (Deň narcisov, príležitostné predajné trhy - výrobky chránených dielní a ďalšie)

Ocenenia, certifikáty udelené firme

HR Gold - v kategórii „Projekt roka“ za pokrokové prístupy a metódy riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, ktorú udeľuje Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

• Stabilita spoločnosti pôsobiacej v strategickom sektore energetiky s vyše 90 ročnou históriou
• Work-life Balance (harmónia medzi pracovným a súkromným životom)
• Široká ponuka nadštandardných benefitov

Fotogaléria

Kontakty

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci