Nominované firmy

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
MetLife Europe d.a.c.
MetLife Europe d.a.c.
Zurich Insurance Company Ltd, organizačná zložka
Zurich Insurance Company Ltd, organizačná zložka
Wüstenrot poisťovňa, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Poštová banka, a.s.
Poštová banka, a.s.
EY – Ernst & Young
EY – Ernst & Young
Národná banka Slovenska
Národná banka Slovenska
Generali Poisťovňa, a. s.
Generali Poisťovňa, a. s.
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Swiss Re
Swiss Re
PwC Slovensko
PwC Slovensko
Deloitte
Deloitte
Kooperativa poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
Kooperativa poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP
Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
Tatra banka, a. s.
Tatra banka, a. s.
Union
Union
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
OTP Banka Slovensko, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
VÚB banka
VÚB banka