CRH (Slovensko), a.s.

O spoločnosti

CRH (Slovensko), a.s. pôsobí v rámci regiónu North Danube ako súčasť skupiny CRH a na Slovensku je vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb. Zaraďuje sa medzi významných zamestnávateľov s prínosom pre regionálny aj celoslovenský rozvoj nielen svojho priemyselného odvetvia, ale aj prostredia a komunít, v ktorom pôsobí.
Sme najvýznamnejším výrobcom šedého a bieleho cementu. Výrobu transportovaného betónu zabezpečujeme v sieti prevádzok po celom území Slovenska a dodávame kvalitné kamenivo zo štrkovní vo Veľkých Úľanoch, Orlove a Geči.

Oblasť pôsobenia: Production and Industry
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: 3-5 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 251-1000 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • 13. - 14. plat
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Preplatenie dopravy do práce
 • Preplatenie športových aktivít
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Strava nad rámec zákona
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Dobrovoľnícke aktivity

 • Kvapka krvi - darovanie krvi v spolupráci s miestnym spolkom Červeného kríža
 • Zbierka šatstva pre OZ Domov pre každého
 • Účasť na akcii Naše mesto v spolupráci s Nadáciou Pontis
 • Grantový program "Náš Rohožník"

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Spoločnosť CRH získala v roku 2018 po druhýkrát obhájila ocenenie Slovak Business Superbrands

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Naša spoločnosť sa nepretržite usiluje o to, aby bola pripravená reagovať na rýchlo sa meniace prostredie a aby si tak dokázala udržať konkurenčnú výhodu. Stratégia CRH vychádza zo štyroch pilierov a jeden z nich predstavuje zameranie na ľudí - „ Správni ľudia v správny čas na správnom mieste“. Záleží nám na tímovej práci, zdieľaní znalostí, skúseností a podporujeme rast a rozvoj našich zamestnancov. Pracovať pre našu spoločnosť znamená príležitosť stať sa členom tímu profesionálov a byť súčasťou silnej značky na trhu. Znamená to tiež príležitosť pre zamestnancov rásť i posúvať sa ďalej v rámci ich odbornosti.
Veľký dôraz kladieme na bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia, ktoré predstavujú kľúčové hodnoty spoločnosti. Zdravie našich zamestnancov podporujeme aj prostredníctvom iniciatívy CRH pre zdravie, v rámci ktorej organizujeme Dni zdravia (zdravé raňajky, merania, prednášky). Poskytujeme Flexi benefity, ktoré si môže zamestnanec zvoliť na základe svojich preferencií. Taktiež organizujeme pre zamestnancov rôzne interné podujatia, kde môžu spoločne tráviť čas a podporujeme ich účasť na športových akciách.

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, All rights reserved! PROFESIA.SK is a member of the Alma Media group

PROFESIA.SK - všetko o práci