KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

O spoločnosti

KOMUNÁLNA posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je univerzálnou poisťovňou a patrí do rakúskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group.

Pre všetko, na čom záleží. Tak znie slogan našej spoločnosti. Tak, ako každý človek, aj KOMUNÁLNA poisťovňa má pevne stanovené priority, pričom na ich piedestáli stojí vždy KLIENT. Pretože nám záleží v prvom rade na jeho zdraví, bezpečí, majetku, deťoch, práci, firme, ale aj na jeho finančnom zázemí, či už v produktívnom veku alebo v starobe. Už 20 rokov poskytujeme stabilitu, istotu a dôveru. Prečo? Lebo nám záleží na VÁS.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19. októbra 1993 a svoju činnosť oficiálne zahájila 1. januára 1994. Jej poslaním je poskytovať klientom produkty a služby v oblastiach životného poistenia, poistenia motorových vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia a tiež v oblasti poistenia priemyselných rizík. V pomerne rýchlom čase si vybudovala silné putá na komunálnu klientelu, ktorá dodnes tvorí jeden zo základných kameňov podnikania.

Zaistením znásobuje poisťovňa bezpečnosť a finančnú istotu svojich klientov. Zaistný program je založený na kombinácii zaistných zmlúv s externými zaisťovateľmi a zaistných zmlúv v rámci internej spolupráce s VIG Re zaisťovňou. Taktiež spolupracujeme s renomovanými európskymi zaisťovňami s vysokým ratingom, ako sú SCOR Paris, MÜNICH Re, SWISS Re, Hannover Re a pod., ktorých finančná sila a rating dáva dostatočnú garanciu plnenia si záväzkov.

Viaceré skúsenosti a ohlasy potvrdili, že KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je nielen aktívna a pružná pri vykonávaní svojej činnosti, ale je aj seriózna a ústretová s individuálnym prístupom ku klientovým potrebám. Zvyšovanie predpísaného poistného, dynamický medziročný nárast, zväčšujúci sa obchodný podiel na trhu deklarujú, že KOMUNÁLNA poisťovňa je odborník, v ktorého majú občania dôveru.

Oblasť pôsobenia: Finance, Banking, Insurance
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 251-1000 zamestnancov

Benefity

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, All rights reserved! PROFESIA.SK is a member of the Alma Media group

PROFESIA.SK - všetko o práci