KRKA Slovensko, s. r. o.

O spoločnosti

Základným predmetom podnikania Krky je výroba a predaj liekov na predpis, liekov bez predpisu a veterinárnych liekov.
Spoločnosť sa zameriava na vývin vlastných kvalitných generických liekov, ktoré ponúkajú pridanú hodnotu a sú predávané pod vlastnými názvami Krky.

Skupina Krka ponúka schopným zamestnancom zaujímavú prácu v medzinárodnom prostredí a príležitosť na rozvoj a zdokonalenie v obchodnej, profesionálnej a personálnej sfére. Spolu v Krke vytvárame kultúru vzájomnej dôvery, rešpektu, účinnej spolupráce a tímovej práce, spolu s celoživotným vzdelávaním a zodpovednou a účinnou prácou.

Rešpektujeme právne normy a pravidlá etického prístupu k iným ľuďom a širšieho sociálneho prostredia. Práca v Krke je založená na rovnocenných príležitostiach čo sa týka pohlavia, rasy, farby, veku alebo postihnutia, náboženstva, politickej orientácie alebo inej viery, štátnej príslušnosti alebo sociálneho pôvodu, rodinného statusu, majetku, sexuálnej orientácie alebo iných osobných okolností.

Oblasť pôsobenia: Medical and Health care
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 51-250 zamestnancov

Benefity

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, All rights reserved! PROFESIA.SK is a member of the Alma Media group

PROFESIA.SK - všetko o práci