MEDIREX GROUP

O spoločnosti

MEDIREX GROUP je skupina spolupracujúcich spoločností, ktoré sa zaoberajú poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. Naše laboratóriá v Bratislave aj v Košiciach sú najmodernejšie a najväčšie v strednej a východnej Európe, sú vybavené špičkovými automatizovanými technológiami. Nemocnica v Malackách zas patrí k najmodernejším nemocniciam na Slovensku a pacientom ponúka nadštandardné služby a vyšetrenia. Ako firma veľmi rýchlo rastieme, z pôvodne "rodinnej" slovenskej firmy sme sa v priebehu 15 rokov rozrástli na dynamickú skupinu spoločností s viac ako 1600 zamestnancami na celom Slovensku.

Oblasť pôsobenia: Medical and Health care
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 10 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Benefity

 • Dovolenka navyše
 • Jazykové vzdelávanie
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Sabbatical a pracovná prestávka pre kľúčových zamestnancov
 • Strava nad rámec zákona
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
 • otvorená interná komunikácia so zamestnancami prostredníctvom interných periodík a intranetu
 • špeciálny prístup a uznanie zamestnancom, napríklad na deň sestier navštívi vedenie nemocnice osobne všetky sestry na oddeleniach a odovzdá im pozornosť, sladkosť a poďakovanie za obetavú prácu
 • uvítací deň pre nových zamestnancov
 • uvedenie zamestnancov do praktického fungovania našich spoločností, predstavenie jej vedenia, cieľov, misie, vízie a hodnôt. Noví kolegovia tiež dostanú "štartovací balíček" v podobe malých darčekov a posledných vydaní našich interných periodík
 • zľavy na produkty a služby u zmluvných partnerov v oblasti IT, hotelierstva, telekomunikačných služieb, na servis a kúpu vozidiel a pod.
 • niektoré zamestnanecké benefity sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov (firemné akcie, darčeky, nadštandardná zdravotná starostlivosť, špeciálne laboratórne vyšetrenia za špeciálne ceny)
 • príjemné prostredie zámockého parku v areáli nemocnice
 • práca so špičkovými technológiami v laboratóriách
 • možnosť zapájať sa do vedeckovýskumných projektov
 • pracovný odev
 • zabezpečený pitný režim
 • špeciálne laboratórne vyšetrenia za symbolické ceny pre zamestnancov aj rodinných príslušníkov

Dobrovoľnícke aktivity

 • darovanie 2 % geriatrickému centru alebo na podporu vedy a výskumu v biomedicíne
 • organizovanie dní zdravia v nemocnici, osveta verejnosti v zdravotníckych témach a na podporu prevencie pred ochoreniami
 • darovanie krvi v nemocnici (motivovanie verejnosti)
 • darovanie krvi v laboratóriu (interná zamestnanecká aktivita)
 • organizujeme dni otvorených dverí v nemocnici aj v laboratóriách
 • realizujeme praktickú výučbu pre študentov lekárskych a prírodovedeckých fakúlt v priestoroch laboratórií
 • poskytujeme štipendijné programy
 • odmeňujeme diplomové práce študentov
 • vydávame odborné časopisy, organizujeme edukačné kongresy, konferencie a semináre pre zdravotníckych pracovníkov

Ocenenia, certifikáty udelené firme

 • 2. miesto v súťaži podnikové médium roka 2015 v kategórii Podnikový magazín - interná komunikácia
 • od Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku sme dostali ako poďakovanie za spoluprácu a prínos v rozvíjaní laboratórnej diagnostiky na Slovensku zlatú plaketu
 • plaketa vďaky pre kolegov na oddelení hematológie a transfúziológie od Slovenského homofilického združenia
 • certifikát kvality riadenia ISO 9001:2009

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Pretože sme lídri vo svojom odbore. V inováciách, technológiách, v zavádzaní najmodernejších vyšetrení, ktoré doteraz na Slovensku absentovali. Naše laboratóriá v Bratislave aj v Košiciach sú najmodernejšie a najväčšie v strednej a východnej Európe, sú vybavené špičkovými automatizovanými technológiami. Nemocnica v Malackách zas patrí k najmodernejším nemocniciam na Slovensku a pacientom ponúka nadštandardné služby a vyšetrenia. Vede a výskumu v biomedicíne sa aktívne venujeme a zapájame doň kolegov, ktorých tieto témy zaujímajú. Ako firma veľmi rýchlo rastieme, z pôvodne "rodinnej" slovenskej firmy sme sa v priebehu 15 rokov rozrástli na skupinu spoločností s viac ako 1600 zamestnancami na celom Slovensku. Naša veľkosť a dynamickosť ponúka priestor na kariérny a profesijný rast pre všetkých, ktorí naozaj chcú.

© 2015 Profesia, All rights reserved! PROFESIA.SK is a member of the Alma Media group

PROFESIA.SK - všetko o práci