Už 11. rok hľadáme tých najatraktívnejších zamestnávateľov Slovenska. Firmy, pre ktoré ľudia túžia pracovať.

 

Prihlasovanie spoločností

V roku 2022 bude do hlasovania v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ zaradených 25 spoločností v 10 kategóriách, čiže celkovo 250 spoločností, ktoré prešli nominačným procesom. Ďalších max. 5 spoločností bude do každej kategórie pridaných po ich prihlásení a úspešnom prejdení prihlasovacím procesom. Výsledkom je, že kategória môže mať až 30 nominovaných spoločností.

Nominačný proces pozostáva z vytvorenia shortlistu v jednotlivých kategóriách. Atraktivita zamestnávateľa je výsledkom váženého aritmetického priemeru troch parametrov – počet zobrazení pracovných ponúk, počet reakcií na pracovné ponuky a počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk. Nominačný proces zohľadňuje rozdiely vo veľkosti spoločností a eliminuje rozdiely na základe počtu zverejnených pracovných ponúk.

Firmy, ktoré sú nominované do rebríčka v príslušnej kategórii majú právo byť z rebríčka na základe ich písomnej požiadavky vyradené.

Novinkou v 11. ročníku je možnosť prihlásiť sa a zabojovať o nomináciu v ankete. Firma, ktorá nie je nominovaná vyššie uvedeným spôsobom, môže vyplniť prihlášku do ankety. Následne prejde prvým krokom, kedy porovnáme jej dáta – počet zobrazení pracovných ponúk, počet reakcií na pracovné ponuky a počet pracovných ponúk – s 25 nominovanými firmami v kategórii.  

Po tom čo firme dorovnáme počet ponúk na úroveň konkurencie, novo vypočítané skóre ukáže, či sa firma dostane do TOP 30. Ak áno, firmu posunieme našej komisii, ktorá pozostáva z 10 minuloročných víťazov. Chceme si zachovať objektivitu a aj transparentnosť, preto po dátovej analýze budú minuloroční držitelia titulu Najatraktívnejší zamestnávateľ tí, ktorí rozhodnú, či prihlásená firma môže bojovať o tento titul. Finálne rozhodnutie bude prihlásenej firme oznámené začiatkom septembra. Ak je spoločnosť úspešná, pokračuje v ankete ako zvyšné nominované firmy. 

Firmy, ktoré boli nominované budú mať vytvorený svoj profil na stránke www.najzamestnavatel.sk v príslušnej kategórii. V prípade, že si ho firma nevyplní sama do 12. septembra 2022, bude v hlasovaní zaradená so základnou informáciou z profilu spoločnosti na stránke www.profesia.sk alebo starým profilom z minulých ročníkov ankety. Touto možnosťou však riskujete nedostatok uvedených informácii o výhodách a benefitoch spojených s atraktívnosťou vašej firmy.

Všetky nominované firmy budú o výsledku nominácie na shortlist informované a kontaktované prostredníctvom e-mailu v priebehu augusta 2022

 

Spustenie hlasovania pre verejnosť

Po ukončení nominačného procesu sa 12. septembra 2022 spustí hlasovanie verejnosti o Najatraktívnejšieho zamestnávateľa 2022. Respondenti svoj hlas odovzdávajú prostredníctvom hlasovacieho formulára na stránke www.najzamestnavatel.sk.

Respondenti si v hlasovacom dotazníku vyberajú pre nich zaujímavé odvetvie a benefity. Po zvolení má účastník ankety k dispozícii zoznam firiem, za ktoré môže hlasovať.  V ďalšom kroku respondent iniciuje dôvod, prečo si zvolil danú firmu. Druhou možnosťou je hlasovanie priamo z profilu spoločnosti. 

Súčasťou dotazníka sú aj štatistické údaje o respondentoch – pohlavie, vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, región a ekonomický status hlasujúceho.

V prípade, že mal hlasujúci záujem o výhru, uviedol svoju e-mailovú adresu a súhlas so spracovaním osobných údajov na štatistické účely po dobu troch rokov. Dotazník je systémovo nastavený tak, aby každý respondent mohol dať svoj hlas len jednej spoločnosti v každom odvetví. Kompletne vyplnené dotazníky boli posunuté do vyhodnotenia.2

Vyhodnotenie a výsledky ankety

Po ukončení fázy hlasovania verejnosti, 31. decembra 2022, analytické oddelenie spoločnosti spočíta výsledné hlasy. Do hodnotenia bol zaradený len ten dotazník, ktorý obsahoval názov zvolenej spoločnosti, dôvod výberu a štatistické údaje o respondentovi.

Výsledné rebríčky spoločností sú určené na základe súčtu počtu hlasov, ktoré firmy získali v ankete od verejnosti v kompletne vyplnených dotazníkoch.

Organizátor sa zaväzuje zverejniť len poradie na prvých troch miestach v každej kategórii. Víťazné spoločnosti získajú ocenenie Najatraktívnejší zamestnávateľ. Absolútne poradie sa nevyhlasuje.

Vyhodnotenie ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2022 a udeľovanie cien prebehne začiatkom roku 2023.

Výhercovia ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ 2022 získajú:

  • výhernú plaketu Najatraktívnejší zamestnávateľ
  • právo na používanie bannerov a loga Najatraktívnejší zamestnávateľ

Ocenenie nie je nárokovateľné.

Podpora hlasovania prostredníctvom marketingových materiálov a kanálov

Firmy majú možnosť využiť pri promovaní svojho brandu v rámci ankety o najatraktívnejšieho zamestnávateľa všetky dostupné marketingové nástroje, ktoré štandardne využívajú pri získavaní nových uchádzačov. Pravidlá súťaže však nedovoľujú podmieňovať hlasovanie poskytnutím finančnej alebo nefinančnej motivácie.

Hlasovanie je otvorené aj pre interných zamestnancov spoločností. Ak však má poskytnúť spätnú väzbu pre firmy o tom, ktorý z ich nástrojov na komunikáciu a zlepšovanie vlastného employer brandingu funguje, tak neodporúčame pristúpiť k týmto toolom.