Firmy

O čom je anketa Najzamestnávateľ?

Anketa je súťažou a prezentáciou atraktivity zamestnávateľov. V žiadnom prípade nie je odrazom najlepších zamestnávateľov. Jej cieľom je identifikovať spoločnosti, pre ktoré by chceli uchádzači pracovať. Má za cieľ zmerať atraktivitu značky, pracovných podmienok i celého výberového procesu v spoločnostiach a poskytnúť im tak informáciu o ich vlastných aktivitách zameraných na budovanie zamestnávateľskej značky.

Kto môže prihlásiť firmu do ankety?

Od roku 2017 sa firmy do ankety dostávajú prostredníctvom nominácie. Zmena metodiky má za cieľ poskytnúť relevantnejšie porovnania. Nechceme, aby firmy využili proces hlasovania na získanie veľkého počtu hlasov. Atraktívnosť zamestnávateľov je posudzovaná v dlhšom časovom horizonte a nielen z pohľadu hlasovania, ale aj nomináciou, ktorá mapuje správanie sa uchádzačov pri rozhodovaní sa o reakcii na pracovné ponuky toho ktorého zamestnávateľa.

Ako prebieha výber spoločností do hlasovania pre verejnosť?

Shortlist nominovaných spoločností je vytvorený váženým aritmetickým súčtom zohľadňujúcim atraktivitu jednotlivých nominovaných spoločností. Pri nomináciu bol dôraz kladený na počet prezretí pracovných ponúk spoločnosti uchádzačmi, reakcie uchádzačov na zverejnené pracovné miesta i celkový počet zverejnených pracovných ponúk. Použitá metodika neuprednostňuje spoločnosti, ktoré majú veľké množstvo pracovných ponúk. V každej kategórii je nominovaných 25 spoločností.

Vie sa firma dostať do ankety, aj keď sa nenachádza na shortliste?

Áno. Ako novinku v roku 2022 prinášame prihlásenie firiem do ankety. Každý rok sa nám ozývajú firmy, ktoré by chceli zabojovať o titul Najatraktívnejší zamestnávateľ, avšak nedostali sa na základe dát do nominácie. Preto dávame tento rok priestor firmám, ktoré chcú odprezentovať svoj employer branding a skúsiť zabojovať proti naozaj veľkej konkurencii v ankete.

Ako sa firma vie prihlásiť do ankety?

Spoločnosť vyplní prihlášku, ktorá sa nachádza na stránke. Dodá nám potrebné informácie, aby sme mohli objektívne vyhodnotiť, či bude zaradená do ankety. V každej kategórií vieme pridať maximálne päť firiem, ktoré využijú túto možnosť.

Aký je proces na výber firiem, ktoré sa dodatočne prihlásia?

V prihláške sa pýtame viaceré otázky, kde chceme vedieť čo daná spoločnosť vie ukázať a aký je jej záujem o titul Najatraktívnejší zamestnávateľ. Chceme si však zachovať objektivitu a preto si od firiem pýtame dáta, ktoré sme posledné roky používali pri nomináciách. Sú nimi počet zobrazení pracovných ponúk, počet reakcií na pracovné ponuky a počet pracovných ponúk za obdobie jedného roka – od júla 2021 po koniec júna 2022. Takto dokážeme získať rovnaké dáta, aké máme aj pri ostatných nominovaných spoločnostiach.

Poskytnuté dáta využijeme na vyhodnotenie, či sa spoločnosť umiestni v TOP 30 vo svojej kategórii. Skóre vypočítame rovnakým spôsobom ako zvyčajne (viď. najzamestnavatel.sk/metodika), no počet ponúk umelo navýšime. Ak sa firma umiestni v TOP 30, posunieme ju do druhého kola.

Druhé kolo pozostáva z odobrenia komisiou skladajúcou sa z minuloročných víťazov. Chceme byť transparentní a dať minuloročným Najzamestnávateľov možnosť vyjadriť sa, či prihlásené firmy môžu zabojovať za daný titul aj, keď majú nižšie štatistiky. Následne je spoločnosť informovaná o finálnom rozhodnutí a v prípade úspešného absolvovania procesu, pokračuje v ankete ako zvyšok nominovaných firiem.

Dokedy sa vie spoločnosť prihlásiť do Najzamestnávateľa?

Do ankety Najzamestnávateľ sa môžu spoločnosti prihlásiť do 19. augusta 2022.

Ako prebieha hlasovanie?

Respondent si v hlasovacom dotazníku, ktorý bude zverejnený na stránke www.najzamestnavatel.sk od 12. septembra 2022, zvolí odvetvie. Podľa zvoleného odvetvia sa následne zobrazí zoznam firiem (max. 30). Z nich vyberie jednu, ktorú považuje za najatraktívnejšiu. V ďalšom kroku si vyberie z 12 atribútov jednu až tri možnosti, čo na vybranej spoločnosti najviac oceňuje. Každý respondent môže dať svoj hlas len jednej spoločnosti v každom odvetví.

Ako sa anketa vyhodnocuje?

Po ukončení fázy hlasovania verejnosti, do 31. decembra kalendárneho roku, analytické oddelenie spoločnosti Profesia vyhodnotí výsledky ankety. Výsledné rebríčky spoločností a víťazi budú určení na základe počtu hlasov, ktoré firmy získali v hlasovaní verejnosti.

Môže sa firma vzdať nominácie?

Firma sa môže do 12. septembra vzdať nominácie. V takom prípade je shortlist 25 spoločností doplnený ďalšou spoločnosťou v poradí.

Kedy a kde budú vyhlásené výsledky?

Vyhodnotenie ankety a udeľovanie cien Najatraktívnejší zamestnávateľ prebehne v priebehu januára nasledujúceho kalendárneho roka. Firmám budú udelené ocenenia Najatraktívnejší zamestnávateľ 2022 za jednotlivé odvetvia. Výsledky budú následne zverejnené na stránke www.najzamestnavatel.sk.

Čo firma získa účasťou v ankete?

Výhercovia ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ získajú:

 • výhernú plaketu Najatraktívnejší zamestnávateľ
 • právo na používanie bannerov a loga Najatraktívnejší zamestnávateľ na jeden rok;

Hlasujúci

Môžem do ankety prihlásiť moju obľúbenú firmu?
Od roku 2017 nie je možné prihlasovať firmy do hlasovania.

Ako sa môžem zapojiť do hlasovania?
Hlasovanie pre verejnosť sa spúšťa 12. septembra 2022. Na stránke www.najzamestnavatel.sk nájdete hlasovací dotazník. V prvej časti si zvoľte odvetvie, v ktorom firma pôsobí. Podľa zvoleného odvetvia sa vám zobrazí zoznam firiem (max. 30). Z nich vyberte jednu, ktorú považujete za najatraktívnejšiu. V ďalšom kroku vyberte z 12 atribútov jednu až tri možnosti, čo si na vybranej spoločnosti najviac ceníte.

Môžem hlasovať viackrát?
Dotazník je nastavený tak, aby každý respondent mohol dať jeden hlas za deň. Proces zberu dotazníkov priebežne monitorujeme, aby sme eliminovali prípadné neoprávnene udelené hlasy.

Čo môžem vyhrať?
Úplným vyplnením dotazníka a zadaním e-mailovej adresy sa zaradíte do žrebovania o hodnotné ceny:

1 x Nintendo Switch
2 x Samsung Galaxy Watch 4
7 x Bezdrótové slúchadlá AlzaPower Shpunty

Vyplnenie e-mailovej adresy však nie je povinné a teda ani zaradenie do súťaže.

Kedy sa dozviem výsledky?
Žrebovanie výhercov, spomedzi hlasujúcich v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ prebehne v priebehu februára. Žrebovať sa bude generovaním náhodného čísla na základe poradového čísla dotazníkov.

Výhercovia budú kontaktovaní na e-mailovú adresu uvedenú v dotazníku a zverejnení na stránke www.najzamestnavatel.sk:

 • e********j@gmail.com
 • z*************a@jci.com
 • m**************a@slovnaft.sk
 • a***********a@gmail.com
 • l**********a@takeda.com
 • M***************a@gmail.com
 • j**************a@gmail.com
 • l**********k@partnersgroup.sk
 • p*************ka@gmail.com
 • r*************r@ingka.ikea.com 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Kontaktujte nás.