Accenture

O spoločnosti

Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca široké spektrum odborných služieb a riešení v oblasti strategických, konzultačných, digitálnych a technologických služieb a služieb v oblasti prevádzky podnikov. Kombináciou jedinečných skúseností a komplexných znalostí viac ako 40 odvetví a všetkých podnikových procesov – a s podporou najväčšej siete delivery centier na svete - dokáže Accenture prepájať biznis a technológie a pomáhať klientom zlepšovať ich výsledky a vytvárať udržateľnú hodnotu. S približne 425,000 zamestnancami poskytuje Accenture služby klientom vo viac ako 120 krajinách sveta a

Oblasť pôsobenia: Centrá zdieľaných služieb
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Benefity

 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Masáže na pracovisku
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Ovocie na pracovisku
 • Práca z domu
 • Preplatenie športových aktivít
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie
 • Strava nad rámec zákona

Ďalšie benefity
• cafeteria systém – možnosť flexibilne čerpať benefity v rôznych kategóriách: šport, zdravie, kultúra, cestovanie, doplnkové dôchodkové sporenie atď.,
• platené nadčasy alebo možnosť čerpať dovolenku za odpracované nadčasy
• doplácanie mzdy počas PN a OČR nad rámec zákona
• bonus vo výške 1-4 platov pre mamičky odchádzajúce na materskú dovolenku
• detský kútik pre deti zamestnancov, celodenné tábory pre deti zamestnancov počas školských prázdnin
• príspevok na zmiešané životné poistenie
• očné vyšetrenie v súkromnom zdravotníckom zariadení raz za rok
• profesionálna psychologická poradňa pre zamestnancov v prípade riešenia zložitých situácií v pracovnom alebo súkromnom živote
• príspevok na stravovanie nad rámec zákona
• bonus na auto alebo leasing firemného auta pre zamestnancov vo vedúcich pozíciách
• možnosti využívania športovísk pre zamestnancov
• multisport karta – možnosť prihlásiť sa do multisport programu
• Referral Bonus - bonus v prípade, že je prijatý uchádzač, ktorého odporučil zamestnanec
• Employee Share Purchase Plan – možnosť nákupu akcií firmy so zľavou

Dobrovoľnícke aktivity

PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA A DARCOVSTVA je jedným z pilierov nášho korporátneho občianstva. Zamestnancov nabádame, aby sa zapojili do tradičných dobrovoľníckych aktivít (napr. Naše mesto – min. rok 47 účastníkov) a firmou organizovaných charitatívnych zbierok.

V roku 2017 sme okrem iného:
 • Identifikovali a sformalizovali sme sieť kolegov Corporate Citizenship Champions, ktorí pomáhajú Rade pre spoločenskú zodpovednosť s aktivitami firemného občianstva a ich propagáciou (50+ kolegov).
 • Prvýkrát sme sa zapojili do globálneho hnutia #GivingTuesday – v rámci neho prebehla napr. aj tradičná zbierka šatstva a iných potrieb (organizujeme 2x ročne), do ktorej sa zapojilo 70+ ľudí.
 • Začali sme organizovať obedňajšie diskusie (tzv. Brown Bag Lunch) na témy spoloč. zodpovednosti - cieľom je nadchnúť zamestnancov pre dobrovoľníctvo a osobnú angažovanosť. V rámci #GivingTuesday sme dali priestor na prezentáciu organizácii Teach for Slovakia – vďaka nej sa im podarilo získať niekoľko nových individuálnych podporovateľov (50+ účastníkov).
 • Tradične organizujeme v priestoroch firmy Vianočné trhy pre neziskové organizácie a chránené dielne (link), na ktorých predávajú naši zamestnanci vlastnoručne napečené pečivo – výťažok z jeho predaja (min. rok 380 EUR) venujeme na prípravu vianočnej večere pre ľudí bez domova (zapojilo sa 25+ ľudí).
 • Do Zamestnaneckého grant. programu sa tradične zapája cca 30-40 ľudí ročne – min. rok sme podporili 28 projektov celkovou čiastkou 40 tis. EUR. Jedným z kritérií je aj účasť zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka na podporenom projekte.

Taktiež sme firma poskytujúca odborné poradenstvo - z hľadiska dobrovoľníctva je preto našou prioritou expertné dobrovoľníctvo cez pro bono projekty (v hosp. roku 2017 sme dodali 2500+ pro bono hodín v hodnote 70 tis. EUR).
Príklady z roku 2017:
 • PROJEKT S(heart)CODE
 • Dlhodobo spolupracujeme s org. IT V KURZE
 • V spolupráci s NEXTERIOU sme dodali dizajn a funkčný prototyp web portálu pre Program Generácia 3.0 Nadácie Pontis, v ďalšom spoločnom projekte sme úspešne dodali revíziu operačného modelu Zelenej školy

Plus u nás máme vytvorené viaceré združenia:
 • Green Way Committee
 • Sports Committee
 • Parental Committee
 • Slovakia Women Network
 • Pride Network

Ocenenia, certifikáty udelené firme

 • Specialne ocenenie VIA BONA Slovakia 2017 v kategorii Skvely zamestnavatel: Zamestnavatel ustretovy k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti prilezitosti
 • Ocenenie VIA BONA Slovakia 2017 v kategorii Socialne inovacie (za projekt S(Love)Code, prostrednictvom ktoreho cez vzdelavanie ucitelov prispievame k skvalitneniu vyucby informatiky na zakladnych skolach)
 • VIA BONA 2014 (ziskane ocenenia v kategoriach Zodpovedná veľká firma, Skvelý zamestnávateľ)
 • Zamestnavatel ustretovy k rodine (2013, 2008)

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Chceme, aby naši ľudia chodili do práce s pocitom, že môžu byť sami sebou a že majú vytvorené všetky podmienky na to, aby sa mohli sústrediť na prácu a podávať svoj najlepší výkon. V rámci inklúzie a diverzity ideme preto ďaleko za naše právne povinnosti.
Okrem základných programov pre všetkých zamestnancov bez rozdielu (vychádzajú z našich Základných hodnôt a etických princípov) máme programy adresujúce konkrétnu výzvu alebo medzeru v procese/zákone. Tieto sú k dispozícii všetkým alebo tým, ktorých situácia (napr. pohlavie, príslušnosť k menšine, atď.) zakladá na ne nárok.

Ide napr. o:
• flexibilné úväzky
• všetky formy práce z domu
• podporu pri návrate do práce z materskej a rodičovskej dovolenky
• podporu profesijného rastu a rozvoja žien (vrátane podpory študentiek IT a vstupu žien do IT)
• podporu menšín (LGBT, etnická a medzikultúrna diverzita, zdravotne znevýhodnení atď.)
• odstraňovanie predsudkov (v 2017 sme začali organizovať školenia o vedomých a nevedomých predsudkoch).

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci