ČSOB Finančná skupina

O spoločnosti

ČSOB banka je členom silnej medzinárodnej finančnej skupiny KBC a patrí medzi najstaršie bankové domy na slovenskom trhu. Svoje bohaté skúsenosti z oblasti bankovníctva prináša svojim klientom už takmer 50 rokov.

Spolu s dcérskymi spoločnosťami tvorí jednu z najväčších finančných skupín na Slovensku so službami pre všetkých klientov – občanov, malé a stredné podniky, korporátnu klientelu a tiež privátnych klientov.

Jedinečnosť ČSOB spočíva v rozsahu ponúkaných finančných služieb. Pod „jednou strechou“ ponúka okrem bankových produktov aj poistenie, stavebné sporenie, lízing či rôzne investičné produkty.

Našim klientom poskytujeme prvotriedny individuálny prístup, moderné technológie a kompletné produktové portfólio.

Oblasť pôsobenia: Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Benefity

 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Pôžičky pre zamestnancov
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
 • sabbatical a pracovná prestávka pre zamestnancov
 • pracovné voľno nad rámec zákonníka práce,
 • príspevok na životné poistenie,
 • príspevok pri dlhodobej PN,
 • sociálna výpomoc,
 • Dni Zdravia,
 • zvýhodnená cena ročného poplatku na celoročnú zdravotnú starostlivosť,
 • zľavy na u obchodníkov na rôzne produkty a služby,
 • systém cafeteria.

Dobrovoľnícke aktivity

ČSOB Nadácia podporuje a realizuje rôzne aktivity:
(https://www.csob.sk/o-nas/nadacia)

 • podporuje Slovenský paralympijský výbor, Nadáciu detského kardiocentra
 • Každý kilometer sa počíta - príspevok Kontu Bariéry za bežcov ČSOB Bratislava Marathonu
 • Fond solidarity pre zamestnancov ČSOB FS
 • Podpora inovatívnych start-upov
 • ČSOB HlavaPäta súťaž pre študentov
 • Zamestnanecký grantový program - zamestnanci navrhujú projekty

ČSOB sa tiež zúčastňuje na: Naše mesto, 2% z daní, a spolupracuje so študentmi v AIESEC, s Challengest-om.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Leading HR Organisation 2014 a 2015
HR Gold 2014
Najvystavovateľ Profesia 2016 - 3. miesto
Leading HR Organisation – počas 3 rokov (2013, 2014 a 2015)

Ocenenia v oblasti bankovníctva a poisťovníctva:
 • Poisťovňa roka - TREND (ocenenie získané 3. krát)
 • ČSOB SmartBanking - ocenienia v súťaži AndroidCode, anketa TechBox, a iné
 • Hypotéka roka - 3. miesto - ocenenie od TREND a Fincentrum
 • World's Best Trade Finance Bank Slovakia (ocenenie získané 3. krát) od Global Finance
 • European Structured Products & Derivatives Awards 2016

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Úspech ČSOB sa zakladá nielen na rozsahu ponúkaných finančných služieb, 50 ročných skúsenostiach, a sile medzinárodnej skupiny KBC. Na úspechu ČSOB sa podieľa svojou snahou viac ako 2600 zamestnancov. Úspech v živote jednotlivca záleží od prirodzeného talentu v spojení s vedomosťami, zručnosťami a odbornými skúsenosťami. Preto oceňujeme talent a skúsenosti kolegov a vytvárame priestor pre ich rozvoj a kariérny rast v rámci celej finančnej skupiny (Banka, Poisťovňa, Stavebná Sporiteľňa, Leasing, Asset Management). Najmä vďaka našej snahe „PRACOVAŤ NA SEBE V ČSOB“, spoločne s kolegami poskytujeme klientom prvotriedny individuálny prístup prostredníctvom moderných technológií.

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci