HENKEL SLOVENSKO s r.o. – Centrum zdieľaných služieb Bratislava

O spoločnosti

Henkel pôsobí na celom svete s poprednými inováciami, značkami a technológiami v troch oblastiach podnikania: Starostlivosť o domácnosť, Kozmetika a Lepidlá a technológie.

Na Slovensku nás od roku 1991 nájdete pod názvom Henkel Slovensko so sídlom v Bratislave. Práve tu v roku 2006 vzniklo, popri už existujúcej lokálnej pobočke zameranej na predaj produktov, aj expertné Centrum zdieľaných služieb (SSC). Dnes patrí k najväčším centrám zdieľaných služieb spoločnosti Henkel na svete. Pracuje v ňom viac ako 1 600 ľudí zo 40 krajín, ktorých baví robiť veci inak.

Oblasť pôsobenia: Centrá zdieľaných služieb
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • 13. - 14. plat
 • Auto aj na súkromné účely
 • Bezplatné vzdelávanie
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Masáže na pracovisku
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Práca z domu
 • Preplatenie športových aktivít
 • Príspevok na dovolenku
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie
 • Škôlka pre deti zamestnancov
 • Strava nad rámec zákona
 • Zdravotné poistenie
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
Henkel Shop s výhodnými cenami a možnosťou nakúpiť produkty Henkel priamo na pracovisku

Extra kredit na stravovacej karte
25 dní dovolenky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na vek
Extra dni voľna nad rámec zákona:
• 5 sick dní
• deň voľna pri narodení dieťaťa nad rámec zákona,
• deň voľna pri svadbe nad rámec zákona,
• deň voľna pre rodičov počas prvého školského dňa
• deň voľna pri sťahovaní a zmene trvalého bydliska
• 4 dni voľna pri úmrtí blízkeho príbuzného

preventívne prehliadky na súkromnej zdravotnej klinike
asistenčný program, ktorý zahŕňa služby:
• profesionálnej psychologickej poradne
• finančného poradcu
• právne poradenstvo

Employee Share Program s možnosťou využiť nákup akcií spoločnosti za výhodných podmienok (bonus 33,33 %)
Employee referral program - odmena za odporúčanie a úspešné prijatie nového kolegu

Dobrovoľnícke aktivity

Tak ako vo všetkých pobočkách Henklu na svete, aj v Henkel Slovensko podporujeme mnohé dobrovoľnícke aktivity. Dávame svojim zamestnancom priestor, aby sa mohli aktívne zapájať do dobrovoľníckej činnosti a angažovať sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Naším cieľom je pomáhať v oblastiach, ktoré nie sú v centre pozornosti ostatných subjektov či spoločností a nedostáva sa im patričná pozornosť. Zamestnanci našej spoločnosti do dobrovoľníckych aktivít prispievajú nielen finančne i materiálne, ale aj svojím časom a zručnosťami. Každý rok je v Henkel Slovensko bohatý na verejno-prospešné dobrovoľnícke aktivity.
Medzi najvýznamnejšie projekty v rámci korporátnej zodpovednosti patria:

Strategický dobrovoľnícky program Henkel helps
Dobrovoľníctvo a korporátna zodpovednosť (CSR) majú v Henkel Slovensko nielen dlhodobú tradíciu, ale taktiež pomáhajú zlepšovať prostredie, v ktorom žijeme a podnikáme. Sú to práve naši zamestnanci, ktorí pretavujú ambície korporátnej zodpovednosti v skutky. Chceme tento entuziazmus a chuť pomáhať rozvíjať aj naďalej, prostredníctvom aktivít, ktoré odrážajú nielen potreby súčasnej spoločnosti, ale vychádzajú práve z radov našich zamestnancov.

Lokálne sme preto vyvinuli strategický transparentný dobrovoľnícky program s názvom Henkel helps, ktorý nadväzuje na aktivity započaté práve našimi zamestnancami smerom ku komunite seniorov. Program umožňuje zamestnancom Henkel Slovensko pomôcť v oblastiach, ktoré majú prínos pre celú spoločnosť a zároveň ich vie odmeniť za vynaložené úsilie. Aktívni dobrovoľníci sú transparentne odmeňovaní udržateľnými odmenami, ktoré sú obstarávané prostredníctvom chránených dielní. Spolu tak uzatvárame kruh a strojnásobujeme radosť a dopad.
Strategického dobrovoľnícky program Henkel helps rovnako zjednocuje zameranie firemného dobrovoľníctva, ponúka férový odmeňovací systém a spolu s našimi zamestnancami vytvára unikátne aktivity nasmerované na komunitu, ktorá je na okraji záujmu spoločnosti, komunitu seniorov a obyvateľstva v dôchodkovom veku.
Pomáhame prírode i komunitám zároveň
Krajšie a bezpečnejšie prostredie aj materiálna pomoc obyvateľom dúbravskej ubytovne Fortuna na Agátovej ulici boli cieľom dobrovoľníckej akcie Vyčistime lokalitu Na vrátkach. Spolu pätnásť dobrovoľníkov našej spoločnosti v priebehu dvoch hodín vyzbieralo v okolí ubytovne odpadky, pohodené staré matrace, nábytok či palety v objeme jeden a pol veľkokapacitného kontajnera.
Ubytovňa Fortuna slúži ako prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy a poskytuje zároveň základné sociálne poradenstvo prostredníctvom odborného pracovníka. Strechu nad hlavou tam vedia nájsť rodiny a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania, odchovanci detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti (maximálne do 35 rokov) či týrané osoby a obete domáceho násilia. Kapacita ubytovne Fortuna je 365 ľudí, z čoho je viac ako sto detí vo veku do 15 rokov, ktoré vedia svoj čas tráviť v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu Fortunáčik, nachádzajúcom sa vedľa ubytovne. Práve v jeho okolí sa uskutočnilo čistenie okolitého lesa i pozemkov od odpadkov.

Šampióni udržateľnosti
Inšpirovaní mottom „Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba,“ školia zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko deti na základných školách po celom Slovensku. Téma je jednoduchá: naučiť ich správať sa šetrne voči životnému prostrediu a byťvzorom súrodencom, rodičom a okoliu. Projekt Šampióni udržateľnosti od svojho vzniku vďaka oddaným ambasádorom absolvovalo viac ako 12 000 detí vo viac ako 150 slovenských školách naprieč Slovenskom.
Projekt prináša do 3. a 4. ročníkov základných škôl inšpiratívnu hodinu, na ktorej sa deti hravou formou učia, ako môžu veľmi jednoducho šetriť vodou, energiami či znížiť množstvo odpadu. Interaktívna hodina dáva deťom praktický návod, ako môžu šetriť životné prostredie tým, že vypínajú vodu, keď ju nepotrebujú (napríklad pri umývaní zubov), zhasnú svetlo vždy, keď odídu z miestnosti, úplne vypnú televízor (nenechávať televízor v pohotovostnom móde), zatvoria chladničku hneď potom, ako z nej vyberú jedlo, použijú namiesto jednorazovej kuchynskej utierky radšej textilnú alebo používajú uteráky tak, aby neputovali hneď do koša na pranie. Týmto spôsobom im pomáhajú budovať si správne návyky a ukazujú im, ako môžu k takémuto šetrnému správaniu inšpirovať aj svojich rodičov či kamarátov.
Keďže naši zamestnanci sú naším najdôležitejším zdrojom pri vytváraní udržateľnejších riešení a zvyšovaní povedomia o tejto téme, ambasádorom udržateľnosti sa môže stať každý zamestnanec spoločnosti Henkel a tak prispieť pri šírení myšlienky udržateľnosti medzi malými žiakmi po celom Slovensku.

Shoebox
V októbri, mesiaci úcty k starším, v Henkel Slovensko pravidelne prebieha projekt Shoebox (Krabica od topánok). Zamestnanci plnia zozbierané želania seniorov, ktorí môžu požiadať o čokoľvek, čo sa zmestí do krabice od topánok. Projekt Shoebox je medzi zamestnancami tak populárny, že sa doň pravidelne zapájú stovky zamestnancov, ktorí priemerne splnia priania viac ako 300 dôchodcom.

You are not alone
Projekt You are not alone (Nie si sám) vznikol na podnet zamestnankyne. Je založený na myšlienke, že nielen materiálne veci a peniaze, ale najmä ľudská blízkosť, rozhovor alebo spoločne strávený čas majú nesmierny význam v živote človeka i v neskoršom veku či pri pobyte v nemocnici.
Vďaka tejto iniciatíve zamestnanci Henkel Slovensko navštevujú seniorov v domovoch dôchodcov a trávia s nimi voľný čas alebo sa tejto komunite venujú v rámci programu Henkel Helps.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Najzamestnávateľ 2017 (1. miesto)
Najzamestnávateľ 2018 (2. miesto)
Podnikové médium roka 2018
Ocenenie Senior Friendly 2018

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Henkel Slovensko je nielen stabilnou spoločnosťou s dobrou reputáciou, dlhodobým líderstvom v predajnosti produktov, ale aj zamestnávateľom, ktorý víta inovatívne myšlienky, dbá na rozvoj a sebarealizáciu svojich zamestnancov a neustále zlepšovanie pracovného prostredia a podmienok. Povestná flexibilita či výborne nastavený široký sociálny program a priateľská rodinná atmosféra robia z Henkel Slovensko adepta na víťaza Najzamestnávateľa.

Fotogaléria

Kontakty

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci