I.D.C. Holding, a.s

O spoločnosti

Medzi najznámejšie produkty spločnosti I.D.C. Holding, a.s. patria nepochybne Horalky, Tatranky, Mila, Mäta, Lina, Kávenky, Kakaové rezy, či mentolové karamely Snehulky, cukríky Verbena, lízanky a banánky máčané v horkej čokoláde. Sme najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva. Naša spoločnosť vychádza z viac než 100 ročnej tradície výroby v trnavskom závode Figaro a zo 60 ročnej tradície výroby trvanlivého pečiva v Pečivárňach Sereď. Okrem toho zamestnáva pracovníkov aj v Ilave a Cíferi. Celkový počet zamestnancov je približne 1200. Starostlivosti o zamestnancov venujeme osobitnú pozornosť širokým portfóliom benefitov.

Oblasť pôsobenia: Výroba a priemysel
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Benefity

 • Auto aj na súkromné účely
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Ovocie na pracovisku
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Preplatenie dopravy do práce
 • Preplatenie športových aktivít
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
 • príspevok pri pracovných výročiach, životných jubileách a pri prvom odchode do dôchodku
 • príspevok na cestovné,
 • príspevok na relaxačné pobyty,
 • príspevok na zájazdy kolektívov,
 • príspevok na zdravotnú starostlivosť,
 • príspevok na kultúrne podujatia,
 • príspevok na športovú rehabilitáciu,
 • príspevok na sociálnu výpomoc :
* pri pracovnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 6 mesiacov,
* pri úmrtí manžela (manželky) zamestnanca
* v mimoriadne závažných prípadoch sociálnu výpomoc možno poskytnúť pri úmrtí zamestnanca aj najbližším pozostalým po zamestnancovi
* na každé nezaopatrené dieťa poberajúce sirotský dôchodok,

 • príspevky do DDS
 • príspevok bezplatným darcom krvi,
 • darček pre prváčikov do školy + poskytnutie voľna rodičom prváka v 1. školský deň,
 • darček pri narodení dieťaťa,
 • 1 deň pracovného voľna zamestnankyniam (osamelým zamestnancom) starajúcim sa o vlastné dieťa, ktoré nastupuje do 1. ročníka základnej školy a to v prvý deň nového školského roka,
 • 1 deň pracovného voľna 1-krát štvrťročne osamelým zamestnankyniam a osamelým zamestnancom starajúcim sa o deti do 10 rokov veku,
 • jednotný prístup k systému vzdelávania zabezpečený pre všetkých zamestnancov ( vzdelanie manažérske, periodické, jazykové, odborné)
 • v trojsmennej prevádzke ochota prispôsobovať čas s prihliadnutím na potreby matiek s deťmi
 • organizovanie Dní zdravia
 • organizovanie športových aktivít ( bowlingový turnaj, FIT 30, Spoločné behy - napr. Devín - BA, Beh Nádeje, Beh pre zdravie mestom Sereď)
 • podporovanie zamestnancov, ktorí sa zúčastnia športových aktivít napr. Do práce na bicykli, Štefanik Trail
 • jedlá v jedálni zamerané na zdravý životný štýl ( ovocné, zeleninové šaláty, sezónna zelenina, ochutnávky jedál, výber zo 6 druhov, možnosť objednať si minútky)
 • vydávanie vnútropodnikového časopisu
 • organizovanie interných súťaží pre zamestnancom spojené s odovzdávaním cien
 • každoročné stretnutie zamestnancov s vedením spoločnosti
 • každoročné stretnutie aj bývalých zamestnancov s vedením spoločnosti
 • organizácie jednodňových výletov pre rodiny s deťmi
 • organizácia vianočného stretnutia s deťmi - oslava sv. Mikuláša
 • každoročné konanie celofiremného eventu pre zamestnancov a ich rodiny - Deň IDC

Dobrovoľnícke aktivity

Naša spoločnosť je známa predovšetkým výrobou obľúbených produktov, akými sú bezpochyby Horalky, Kávenky, Kakaové rezy, Mila, Lina, Mäta a mnohé iné. Sú obľúbené u detí i dospelých a vyrástli na nich doslova celé generácie. Preto naša spoločnosť predovšetkým prostredníctvom svojich výrobkov podporuje aktivity týkajúce sa zlepšenia kvality života detí v detských domovoch, krízových centrách, v domovoch sociálnych služieb...Naše výrobky pravidelne putujú na onkologické detské tábory, tábory pre deti s kardiologickými poruchami, tábory, ktorých sa zúčastňujú deti zo sociálne slabších pomerov, na podporu špeciálnych škôl, tábory pre deti z detských domov ... Už viac ako 20 rokov sme hrdým podporovateľom a produktovým partnerom najväčšej Slovenskej organizácie pomáhajúcej deťom v detských domovoch - Úsmev ako dar.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Rok 2005
I.D.C. Holding, a.s. získal 2. miesto v súťaži „Zamestnávateľ ústretový k rodine“, organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rok 2006
Dňa 30.5.2006 I.D.C. Holding, a.s. získal 3. miesto v kategórii „Rodinná politika“ v súťaži „Zamestnávateľ ústretový k rodine“, organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rok 2007
Sociálna politika spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. bola v roku 2007 opätovne ocenená v celoštátnej súťaži, organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, „Zamestnávateľ ústretový rodine“. Spoločnosť obhájila 2. miesto v kategórii „Rodinná politika“ za organizáciu podujatí na podporu rodiny, za komplexný prístup pri harmonizácii pracovného a rodinného života a za poskytovanie finančnej pomoci rodinám.

2011
Spoločnosť ASEKOL SK s.r.o. dňa 20. septembra 2011 udelila I.D.C. Holding, a.s. Certifikát spoločenskej zodpovednosti a zapožičala značku „Ekologická firma.“

2012
Ocenenie za otvorenosť, poctivosť a zodpovednosť od Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA). Asociácia ocenila otvorenosť, rozsah a vypovedaciu schopnosť informácií, ktoré spoločnosť zverejnila vo svojich výročných správach za rok 2011.

Rok 2016
Ocenenie od Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, za neoceniteľnú dlhoročnú podporu a pomoc rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách.

Rok 2016
Slovenská obchodná a priemyselná komora udelila v apríli 2016 spoločnosti IDC Holding, a.s. čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2015.

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva. Spoločnosť vychádza z viac než 100 ročnej tradície výroby v trnavskom závode Figaro a zo 60 ročnej tradície výroby trvanlivého pečiva v Pečivárňach Sereď. Od januára 2016 patria do holdingu aj prevádzkarne v Ilave ( výroba piškót) a v Cíferi ( vianočné a veľkonočné čokoládové figúrky.)

Zo závodu lokálneho charakteru vybudovali slovenskí majitelia korporáciu, ktorá má svoje obchodné zastúpenie s kompletne vybudovaním logistickým tímom a zázemím v ČR, Maďarsku, Poľsku a v Rusku.

Výrobky našej spoločnosti poznajú už aj spotrebitelia z Nemecka, Anglicka, Mongolska ale aj Palestíny či Jemenu.

Vedenie našej spoločnosti dbá na investovanie do zlepšovania kvality pracovného prostredia, modernizácie strojového zariadenia, čo ocenia predovšetkým zamestnanci vo výrobe, vývoja nových produktov. Ponúkame širokú paletu zamestnaneckých benefitov a možnosti realizácie na prebiehajúcich projektoch. Účasť na odborných konferenciách, vzdelávacích aktivitách, organizovanie firemných eventov, či už športových alebo kultúrnych tiež prispieva k celkovej spokojnosti a zvýšeniu miery lojality u našich zamestnancov.
Záleží nám na zdraví zamestnancov a preto 2x ročne organizujeme Dni zdravia vo všetkých prevádzkach spojené s vyšetreniami, prednáškami a workshopmi. Stravovanie je celoročne zabezpečené v podnikovej jedálni so zameraním na zdravý životný štýl ( 6 druhov jedla, zeleninové a ovocné šaláty, možnosti ochutnávok...). Na kvalitu jedál dohliada Stravovacia komisia.
Sme firma s dlhou tradíciou a svojim zamestnancom tak ponúkame možnosť dlhodobého zamestnania.
Najatraktívnejším zamestnávateľom by sme sa mali stať aj preto, že len u nás máte možnosť zahryznúť sa do čerstvo upečenej oblátky, ktorej sa na Slovensku zjedia za sekundu dva kusy :-)

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
Voľné pracovné miesta

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci