IBM

O spoločnosti

IBM alebo International Business Machines je jednou z najväčších IT spoločností na svete, ale aj na Slovensku. Venujeme sa obchodu, technológiám a priemyslu, kde sa využívajú moderné technológie, ktoré pomáhajú klientom efektívne znížiť náklady a riziká, urýchliť trh, vytvoriť a prevádzkovať podniky. Medzi naše portfólio produktov a služieb patrí cloud computing, kognitívna výpočtová technika, softvér, analytika, Internet of Things ale aj cyber bezpečnosť. Taktiež sa venujeme aj výskumom a IBM Research je najväčšou výskumnou organizáciou na svete.

Oblasť pôsobenia: Centrá zdieľaných služieb
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: viac ako 5000 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • Bezplatné vzdelávanie
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Masáže na pracovisku
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Práca z domu
 • Sabbatical a pracovná prestávka pre kľúčových zamestnancov
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie
 • Škôlka pre deti zamestnancov

Dobrovoľnícke aktivity

Daňová asignácia 2% z daní na filantropické projekty
Dobrovoľnícky program Naše Mesto (Pontis) zapojených viac ako 700 IBM dobrovoľníkov v roku 2015 počas pracovnej doby - formou plateného voľna
Darovanie krvi 4 x ročne
Darovanie KidSmartov do materských škôl
Dobrovoľníctvo.sk
Interný globálny Corporate Corps Program

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Zamestnávateľ ústretový k rodine 2009
HR Gold 2011
Zdravá firma roka 2013
Trendence Graduate Baromenter 2014 – Technická univerzita v Košiciach
Profesia.sk All Stars award za generáciu Y 2014
Ocenenia FLEMA Média Awards 2014

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Patríme medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku a neustále sa snažíme, aby naša spoločnosť napĺňala komplexný prístup pri uplatňovaní hodnôt a cieľov podpory rodiny a rozmanitosti na pracovisku, podporujeme Work-Life Balance, ktorý našim zamestnancom umožňuje zosúladiť pracovný, rodinný a osobný život. Pomáhame integrovať pracovné, rodinné, vzdelávacie záujmy a záujmy osobného charakteru. Podporujeme politiku rodovej rovnosti, máme vybudovaný komplexný program podpory matiek vracajúcich sa späť do práce, budujeme povedomie a rešpekt voči kultúrnej rozmanitosti na pracovisku a dôveru v rámci multikultúrnych tímov. Ako veľký zamestnávateľ dávame priestor mladým zamestnancom s možnosťou osobného a profesionálneho rastu.

Kontakty

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci