JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.

O spoločnosti

Spoločnosť Johnson Controls je celosvetovým lídrom v oblasti technológie a priemyslu, ktorá poskytuje svoje služby zákazníkom vo viac ako 150 krajinách sveta. Od čias vynálezu prvého elektrického izbového termostatu v roku 1885 si kladie za cieľ prinášať na trh inovatívne produkty, ktorými sa stará o bezpečný, inteligentný, jednoduchý a udržateľný svet. Jej zamestnanci po celom svete sú odborníkmi v oblasti vytvárania inteligentných budov, efektívnych energetických riešení, integrovanej infraštruktúry a dopravných systémov ďalšej generácie.

Oblasť pôsobenia: Centrá zdieľaných služieb
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 10 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Benefity

 • Auto aj na súkromné účely
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Masáže na pracovisku
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Ovocie na pracovisku
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Práca z domu
 • Preplatenie dopravy do práce
 • Preplatenie športových aktivít
 • Príspevok na bývanie
 • Škôlka pre deti zamestnancov
 • Strava nad rámec zákona
 • Zdravotné poistenie
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
 • Fitness centrum
 • Vitamínový program
 • Očkovanie proti chrípke
 • Moderná jedáleň s ponukou raňajkového, obedového a večerného menu
 • Platený deň voľna pre otcov po narodení dieťaťa
 • Finančný bonus pri návrate z materskej dovolenky – dva platy pri návrate do 6 mesiacov, jeden plat pri návrate do 1 roka
 • Možnosť využívania benefitov po dobu 6 mesiacov od nastúpenia na materskú dovolenku – 13. plat pri odchode na materskú, zdravotná starostlivosť, stravné lístky, vitamínové poukážky, očkovanie
 • 13. plat

Dobrovoľnícke aktivity

 • Naše mesto
 • Darovanie krvi
 • Vianočné darčeky pre sociálne slabé rodiny a znevýhodnené deti
 • Darovanie 2% z daní
 • Interný program na finančnú podporu zamestnancov a ich príbuzných so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.
 • Spolupráca s Nadáciou Pontis na projektoch zameraných na pomoc detským domovom, organizáciu zbierok a iné dobrovoľnícke aktivity.
 • Podpora detského letného terapeutického tábora „Čarovná záhrada”, organizovaného Nadáciou Plamienok.
 • Podpora projektu „Dajme šancu“ Nadácie Cvernovka, cieleného na pomoc ľuďom, ktorí sú ohrození stratou bývania.
 • Organizácia projektu „Život mladých pod kontrolou” v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Projekt je zameraný na edukáciu detí z detských domovov v oblasti finančnej gramotnosti.
 • Hodina deťom
 • Giving Tuesday
 • Vianočné a veľkonočné trhy s výrobkami z chránených dielní
 • Vianočné darčeky pre zamestnancov vyrobené chránenými dielňami

Ocenenia, certifikáty udelené firme

 • 2. miesto v súťaži Najzamestnávateľ v kategórii Centrá zdieľaných služieb, 2017
 • 5. miesto v súťaži Najzamestnávateľ v kategórii Centrá zdieľaných služieb, 2016
 • Slovak Business Superbrands Award, 2015
 • Dlhodobo najvyšší počet dobrovolníkov na podujatí Naše mesto

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Spoločnosť sa zaviazala k diverzite zamestnancov a predstavuje lídra v rozmanitosti, ktorá je daná rozličnými kultúrami, vlastnosťami, schopnosťami a skúsenosťami. Len vo finančnom centre v Bratislave má Johnson Controls zastúpených viac ako 47 národností. Z celkového počtu je 65% žien a 35% mužov. V rámci podpory kariérneho rastu žien, spoločnosť vytvorila interný program zameraný na mentoring a rozvoj talentu.
Pomoc komunite má pre spoločnosť taktiež nesmiernu hodnotu, a preto už dlhoročne podporuje viaceré organizácie a projekty zabezpečujúce pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Zamestnanci sa každoročne zúčastňujú dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto a počas roka finančne alebo nefinančne prispievajú na viaceré charitatívne projekty.
Víziou spoločnosti je vytvárať pohodlnejší, bezpečný a udržateľný svet. Takéto prostredie sa Johnson Controls snaží vytvárať aj svojim zamestnancom. Finančné centrum sídli v modernej budove Panorama Business II, ktorá má skvelú lokalitu blízko centra mesta a pracovné priestory sú príjemné na prácu aj oddych.
Spoločnosť tiež poskytuje široký balíček benefitov – stravné lístky v plnej výške preplácané zamestnávateľom, jazykové kurzy, finančné benefity v prípade sviatku (okrúhle výročie, svadba), preplácanie cestovných výdavkov, možnosť pracovať z domu, špeciálna lekárska starostlivosť, flexi pasy, možnosť parkovacieho miesta a pod. V priebehu roka spoločnosť organizuje spoločenské podujatia pre zamestnancov aj ich rodiny.
Neustále zlepšovanie a vzdelávanie ľudí je jednou z prioritných oblastí, preto sú k dispozícii online tréningy či rad interných tréningov cez Leadership Institute. Veľmi úspešný je Leadership Development Program – program vzdelávania budúcich manažérov. Kariérny postup zamestnancov a interná rotácia v rámci jednotlivých oddelení sú zabezpečené jasne vymedzenými požiadavkami a popisom práce.
Pravidelná komunikácia manažmentu a zamestnancov je zaistená prostredníctvom Business briefingu so senior manažmentom a poradami s nižším manažmentom na pravidelnej a operatívnej báze.
Vyváženosť pracovného a voľného času je základným atribútom pracovných vzťahov. Samozrejmosťou je neformálny tím zamestnancov, ktorý pripravuje celý rad aktivít mimo pracovného času, od turistických atrakcií, cez športovanie až po spoločenské vyžitie. Naviac, súčasťou manažérskej práce a zodpovednosťou vedúceho oddelenia je aj organizovanie rôznych tímových aktivít, taktiež v mimopracovnom čase, náklady ktorých znáša spoločnosť.

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci