Kuehne + Nagel s.r.o.

O spoločnosti

Spoločnosť KUEHNE + NAGEL s r.o. patrí na Slovensku medzi popredných lídrov v oblasti logistiky a špedície. Poskytuje svojim zákazníkom komplexné portfólio služieb námornej, leteckej, pozemnej prepravy a kontraktnej logistiky. Filozofiou našej spoločnosti je pomáhať rásť našim zákazníkom a byť ich rovnocenným partnerom, ktorý dokonale reaguje na aktuálne logistické výzvy s pomocou šikovných a talentovaných ľudí. Viac ako 150 zamestnancov v Bratislave, Senci, Dubnici nad Váhom a v Košiciach poskytuje vysokokvalitné služby lokálnym aj medzinárodným zákazníkom.

Oblasť pôsobenia: Doprava a logistika
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 51-250 zamestnancov

Benefity

 • Auto aj na súkromné účely
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Ovocie na pracovisku
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Preplatenie dopravy do práce
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie
 • Strava nad rámec zákona

Ďalšie benefity
 • karta Multisport (športové a relaxačné aktivity)
 • príspevok pri životných udalostiach (svadba, narodenie dieťatka)
 • zamestnanecké zľavy u vybraných partnerov

Dobrovoľnícke aktivity

Spoločnosti nie je cudzia téma CSR (Corporate Social Responsibility). Naši zamestnanci sa zapájajú do rôznych aktivít a podporujú častokrát znevýhodnené komunity na Slovensku (Úsmev ako dar, DePaul, Slniečko, Jozefínum, ...). Pomáhame finančne alebo materiálne zbierkami šatstva, potravín, školskými potrebami a pomôckami, užitočnými vecami do domácnosti.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

V roku 2016 sa vedenie spoločnosti Kuehne + Nagel rozhodlo zrealizovať interný prieskum spokojnosti zákazníkov vo viac ako 100 krajinách sveta, kde má firma svoje zastúpenie.
Na základe každodenného úsilia a vysokého pracovného nasadenia všetkých našich kolegov na Slovensku sme v rámci tohto prieskumu získali najvyššie možné ocenenie „Kuehne + Nagel Customer Satisfaction Award “ ako krajina s najspokojnejšími zákazníkmi.

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Naše employer branding motto: „Your + shapes our future“ nie je pre nás len prázdnou vetou, ale je záväzkom podporovať našich zamestnancov v rámci ich kvalít, rozvoja a vzdelávania. Snažíme sa im vytvárať priestor pre kontinuálny rast a naberanie nových skúseností. Ľudia sú hodnota, na ktorej staviame a napriek odlišnostiam každého z nás, spolu tvoríme jeden tím.
Ako spoločnosť sme otvorení zmenám a inováciám a usilujeme sa o neustále zlepšovanie a vysokú kvalitu vo všetkom, čo robíme. To nám napomáha efektívne predvídať alebo reagovať na potreby našich zákazníkov, ako aj meniace sa požiadavky celého trhu.
Vytvárame u nás kultúru, kde rešpekt, empatia a vzájomná dôvera sú tri kľúčové hodnoty, ktoré nás sprevádzajú každodenným pracovným životom.

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci