McDonald´s Slovakia

O spoločnosti

McDonald´s je jednou z najvýznamnejších a najúspešnejších spoločností na svete a je najmä dôležitým zamestnávateľom. Počas svojho pôsobenia táto spoločnosť umožnila množstvu zamestnancov vybudovať si kariéru, nájsť cestu k budúcemu profesijnému uplatneniu a načerpať nové pracovné skúsenosti.

McDonald´s ponúka pracovné príležitosti vyhovujúce všetkým zamestnancom. Od pracovných pomerov na plné alebo skrátené úväzky až po dlhodobé alebo krátkodobé brigády. Uplatnenie tak môžu nájsť študenti, absolventi škôl, mamičky na materskej dovolenke, zdravotne znevýhodnené osoby aj seniori.

Oblasť pôsobenia: Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 20 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Benefity

 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Ovocie na pracovisku
 • Preplatenie športových aktivít
 • Sabbatical a pracovná prestávka pre kľúčových zamestnancov
 • Strava nad rámec zákona
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Dobrovoľnícke aktivity

Vlastná charitatívna organizácia, ktorá pomáha malým pacientom. Zamestnávame zdravotne znevýhodnených ľudí. Využívanie služieb chránených dielní. McDonald´s Cup - futbalový turnaj pre prvý stupeň základných škôl.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

ocenenie za zamestnávanie znevýhodnených osôb, Naj zamestnávateľ, ocenenie za výberový proces

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Naším princípom je umožniť pracovať všetkým, ktorí chcú pracovať v službách a mať možnosť seba realizácie. Nie je dôležité, koľko máš rokov alebo aké vzdelanie si dosiahol. Dôležité sú ukázané schopnosti a výsledky, ktoré sú predpokladom Tvojho ďalšieho profesijného rastu.
Našou ambíciou však rozhodne nie je byť "najväčší", ale "najlepší" zamestnávateľ pre svojich ľudí.

Kontakty


Iné kontakty:
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci