Medirex a.s. člen skupiny Medirex Group

O spoločnosti

Akciová spoločnosť patrí do skupiny Medirex group, predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia. Medirex zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre najdôležitejšie zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Košiciach, Nitre a ich okolí, pre veľký počet polikliník či zdravotníckych zariadení a rovnako pre veľký počet všeobecných a špecializovaných ambulancií.

Oblasť pôsobenia: Nemocnice a zdravotná starostlivosť
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 10 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • 13. - 14. plat
 • Auto aj na súkromné účely
 • Bezplatné vzdelávanie
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Strava nad rámec zákona
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
 • príspevok zamestnávateľa na DDS - zľava na neinvazívny prenatálny test TRISOMY - MEDIREX GROUP DAY - deň vyhradený pre zamestnancov a ich rodiny - preventívna zdravotná prehliadka - preventívne očné lekárske vyšetrenie - zľava na pobyt v geriatrickom centre pre rodinných príslušníkov - zľava na služby poskytované v centre pre asistovanú reprodukciu GYNCARE - zľava v lekárni v Nemocnici Malacky - Multisport karta - zľava na kúpu nového vozidla - AUTOPROFIT GALANTA - zľava na ubytovanie v Chate Pelc v Stratnej - zľavy z nových katalógov cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL - zvýhodnené vstupenky na predstavenia ŠTÁTNEHO DIVADLA KOŠICE - zľava na servis súkromných motorových vozidiel v KE a BA - zľavy na vyšetrenia v rámci zisťovania potravinových intolerancií - zľava na ubytovanie v hoteli Lomnica - referall program "Nájdi si svojho kolegu" - zľava na vybrané produkty od distribúcie Selaví vianočný večierok -poďakovanie zamestnancom za úsilie a pracovné nasadenie formou darčeku 2x ročne (v lete a v zime) -zľavy na produkty pre samoplatcov 25% -poďakovanie ženám k MDŽ - kvet darovaný generálnym riaditeľom -poďakovanie ku dňu sestier - formou darčeku -interné súťaže pre zamestnancov o darčeky -poďakovanie a darček k pracovným a životným jubileám - sieň slávy

Dobrovoľnícke aktivity

 • charitatívne bazáre medzi zamestnancami - kúpou koláčika napečeného kolegom, finančne podporíte kolegu, ktorí našu pomoc potrebuje
 • finančná podpora kolegov, ktorí sa ocitli v stave sociálnej alebo hmotnej núdze
 • darovanie krvi
 • darovanie 2% z daní
 • losovanie firemných vozidiel pre zamestnancov
 • podpora chránených dielní - nákup tovarov a služieb
 • nákup výrobkov klientov geriatrického centra Senior
 • dobrovoľníctvo zamestnancov v geriatrickom centre Senior podporované zamestnávateľom
 • finančná podpora študentov stredných a vysokých škôl
 • podpora vybraných študentov formou účasti na svetovom fóre v Paríži (OECD)
 • Dni otvorených dverí
 • Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu
 • odborná účasť na Noci výskumníkov v BA a KE
 • prinávrátenie statusu praktická sestra - spolupráca a podpora stredných zdravotníckych škôl (účasť na dni župných škôl, na DOD SZŠ)
 • podpora zamestnanosti v zaostalých regiónoch
 • podpora zamestnanosti zahraničných Slovákov
 • programy na podporu návratu Slovákov zo zahraničia
 • podpora integrácie osôb zo sociálne znevýhodnených skupín
 • nadštandardná spolupráca so študentmi (vytvorenie učební a zabezpečenie prednášok a praxe nad rámec povinných limitov)

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Ocenenie Medirex Group - generálnym partnerom svetového summitu OECD fóra 2019 v Paríži

1. miesto v súťaži podnikové médium roka pre časopis LabMed v kategórii externá komunikácia v roku 2018

3. miesto v súťaži podnikové médium roka v kategórii podnikové noviny pre náš zamestnanecký časopis Medinfo v roku 2019

Doc. MUDr.Silvia Toporcerová získala ocenenie Slovenka roka 2018 v kategórii zdravotníctvo.

Ocenenie Slovenskej lekárskej spoločnosti - Zlatá medaila SLS "Propter Merita" pre MUDr. Róberta Vetráka, MPH za rok 2019

Nominácia Mgr.Dany Miňovej PhD., našej HR riaditeľky, medzi TOP 10 HR lídrov na Slovensku v rokoch 2017, 2018, 2019

Náš prvý slovenský neinvazívny prenatálny TRISOMY test získal prestížne CE označenie.

Certifikát manažérstva bezpečnosti informácií STN ISO/IEC 27001:2014 ISO/IEC 27001:2013

Certifikát kvality riadenia STN EN ISO 9001:2009

Osvedčenie o akreditácii ISO 15189

Certifikát pre hodnotenie cytologických nálezov "Liqiud Based Cytológia"

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Kľúčové motto našich laboratórií Medirex je: Pre pacientov sme neviditeľní, pre lekárov nenahraditeľní. V segmente zdravotníctva sú v tejto kategórii pravidelne oceňované lekárne a nemocnice. Laboratória a ľudia, ktorí ich tvoria, sú však tí "neviditeľní", bez práce ktorých by lekár nevedel určiť diagnózu a lekárnik zasa pripraviť, "namiešať" liek. Naši ľudia v laboratóriách robia nesmierne náročnú, kvalitnú a presnú prácu. Sú denno-denne súčasťou návštev zo strany škôl ako aj iných laboratórnych spoločností zo sveta. Mnoho zamestnávateľov v oblasti laboratórna diagnostika k nám chodí na inšpiráciu, pretože naše centrálne laboratórium v BA je najinovatívnejšie a najmodernejšie v strednej a východnej Európe. Vďaka tomu si nás vybralo OECD za hlavného partnera svetového sumitu OECD v Paríži tento rok. Majitelia do Paríža pozvali skupinu cca. 40 zamestnancov, ktorí prezentovali našu skupinu, užili si Paríž ako prejav poďakovania za ich prácu.
V našej spoločnosti robíme maximum preto, aby sme boli najatraktívnejším zamestnávateľom – našim ľuďom poskytujeme okrem práce v modernom a príjemnom prostredí, širokú škálu benefitov. Dbáme o ich ďalšie vzdelávanie, aby mohli v našej spoločnosti kariérne rásť. Vyznávame individuálny prístup s prihliadnutím na jedinečnosť každého zamestnanca. V rámci aktuálne schválenej HR stratégie sa snažíme postupne implementovať nové prvky a postupy pri vedení ľudí, pri komunikácii a ich motivácii. Veľmi intenzívne sme naštartovali spoluprácu s akademickou obcou, pretože pozície ako zdravotná sestra či zdravotnícky laborant a lekár sú dlhodobo kritické, v mnohých postupoch a procesoch suplujú zamestnávatelia v segmente zdravotníctvo štát, ktorý nedokáže reflektovať potreby trhu, nepracuje s prediktívnymi modelmi vývoja pracovného trhu na napr. najbližšie 3 roky. Aktuálne pripravujeme krásnu kampaň, ktorej cieľovou skupinou sú rodičia detí končiacich ročníkov ZŠ ako aj deti samotné. Cieľom tejto kampane je pomôcť stredným zdravotníckym školám posilniť status pozície praktická sestra a tiež zdravotnícky laborant. Študentom končiacich ročníkov ponúkame vreckové.
Pri zmenách benefitov, pri podobe akcií zamestnancov sa pýtame našich ľudí na ich názor a na základe toho ďalej postupujeme. Postupne implementujeme nové podoby vzdelávania, adaptácie, posilňovanie role mentora a pod. Významne pracujeme na zmene firemnej kultúry, dostávame veľmi pozitívny feedback na náš postup, ktorý je založený na pravidelných aktivitách pre zamestnancov, rozložených správne v čase - "malé veci, ktoré potešia". :-).
Veríme, že patríme medzi top najatraktívnejších zamestnávateľov a ďakujeme za nomináciu a možnosť byť v tejto TOP spoločnosti :-).

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci