Nestlé Slovensko s.r.o.

O spoločnosti

Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé

Oblasť pôsobenia: Výroba a priemysel
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 251-1000 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • Auto aj na súkromné účely
 • Bezplatné vzdelávanie
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Masáže na pracovisku
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Ovocie na pracovisku
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Práca z domu
 • Preplatenie športových aktivít
 • Príspevok na dovolenku
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Sabbatical a pracovná prestávka pre kľúčových zamestnancov
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Dobrovoľnícke aktivity

Nestlé, ako potravinárska spoločnosť, smeruje svoje aktivity v oblasti darcovstva a sponzoringu hlavne na oblasť zdravého životného štýlu, pohyb v zdravom životnom prostredí, environmentálne vzdelávanie a aktivity predovšetkým detí a mládeže a na charitu. Prostriedky, ktoré uvoľňujeme na sponzorské a charitatívne projekty, podporujú dlhodobú spoluprácu s našimi partnermi ako sú napríklad Nadácia Úsmev ako dar alebo Nadácia Ekopolis, či materské a základné školy v okolí nášho závodu v Prievidzi.

1. Pre jednotlivcov a rodiny
Projekty a aktivity pre zdravší a šťastnejší život:
o Voľba chutnejších a zdravších potravín
o Podpora zdravia a vyváženého životného štýlu
o Šírenie osvety a vzdelávania v oblasti výživy a zdravia

V tejto kategórii môžeme uviesť:
• Nestlé pre zdravie detí: „Viem čo zjem“ (osveta na ZŠ)
• Športovo pohybové aktivity detí a mládeže (spolupráca so spoločnosťou Úsmev ako dar pri realizácii Športových hier, pohár pre školákov v basketbale „Nestlé Basket Cup“)
• Aktivity na podporu fyzického pohybu pre verejnosť (Nestlé LifeInLine Tour-cyklus pretekov pre širokú verejnosť na in-line korčuliach)

2. Pre komunity:
Projekty a aktivity zamerané na rozvoj komunít:
• Podpora zamestnanosti mladých a diverzity
• Zlepšovanie kvality života v komunitách

Projekty a aktivity zamerané na udržateľnosť a ochranu zdrojov:
o Boj s pastovým odpadom, Hospodárenie s vodou (Projekt pre Vodu)
o Ochrana životného prostredia, boj proti klimatickým zmenám (Ekorok, Safety Enviro Day)
niekoľko realizovaných aktivít v roku 2018:
Realizované pre našich zamestnanov:
• Safety Day – (poskytovanie prvej pomoci -názorné ukážky pri záchrane života; zdravotnícka poradňa– merania tlaku, hladiny cholesterolu, cukru, a konzultácie; bezpečná jazda- poradenstvo; prevencia a boj proti požiarom).
• Do práce na bicykli- Nestlé sa zapojilo do celoslovenskej kampane s rovnomenným názvom organizovanej pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Cieľom kampane bolo motivovať zamestnancov jazdiť (nielen) v mesiaci máj do práce na bicykli, a tak prispieť nielen k zdravšiemu životnému štýlu ale aj k zdravšiemu ovzdušiu.
• Zber PET vrchnákov- na podporu zdravotne postihnutého dievčatka z Handlovej
• Ekorok- (viď nižšie)

Využívame možnosť a pravidelne prispievame daňovou asignáciou 2% na mnohé charitatívne projekty.
Zúčastňujeme sa taktiež na projekte NAŠE MESTO

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Zúčastnili sme sa ankety Via Bona a Zelená firma.
Taktiež sme sa zúčastnili ankety Najzamestnávateľ

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Po uplynutí integračného obdobia sa usilujeme o neustály cieľavedomý kvalifikačný rast našich zamestnancov. Sme presvedčení, že úspech nášho podnikania je priamo spojený s neustálym rozvojom všetkých našich zamestnancov.

Kontakty


Iné kontakty:
Instagram

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci