Pro Care, a.s; Svet zdravia, a.s

O spoločnosti

Sme integrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti novej generácie.
Máme 12 polikliník a 17 všeobecných nemocníc, ktoré sú vybavené najmodernejšou zdravotníckou technikou.
Rozvíjame dopravnú zdravotnú službu, ako kľúčovú výhodu siete.
Liečiť a pomáhať si vyžaduje veľkých ľudí, s ktorými spoločne budujeme lepšie zdravotníctvo na Slovensku.
• investujeme, inovujeme a zavádzame nové procesy
• k pacientom pristupujeme zodpovedne a s rešpektom
• neustále zvyšujeme bezpečnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti
• staráme sa o odborný rozvoj našich zamestnancov

Oblasť pôsobenia: Nemocnice a zdravotná starostlivosť
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: 6-10 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: viac ako 5000 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • Auto aj na súkromné účely
 • Bezplatné vzdelávanie
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Práca z domu
 • Preplatenie športových aktivít
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
Ponúkame ľubovoľné pracovné úväzky a rôzne druhy spolupráce, aby sme tak podporili najmä ženy- matky a ich návrat do pracovného procesu.

Vzdelávanie je v centre našej pozornosti
 • Odlišnosti vnímame pozitívne – všímame si špecifické odborné vlastnosti našich ľudí a na základe týchto znalostí im pripravujeme odborný rozvoj šitý na mieru
 • V spolupráci s hlavnými lekármi rozvíjame jednotlivé odbornosti prostredníctvom projektu Clinical leadership a jeho odborných workshopov.
 • Podporujeme našich zamestnancov pri ich zvyšovaní odbornej kvalifikácie čo najskorším možným zaradením do špecializácie
 • Študentom poskytujeme štipendiá, podporujeme študentské spolky, podieľame sa na ich edukácii projektami Medik roka, Letný camp a Florence roka.
Ďalšie výhody
 • ZDRAVIE
• Vernostná zľavová karta Dr.Max
• Celoročná Zdravotná starostlivosť ProCare pre zamestnanca a 3 blízke osoby
• Mesiac zdravia - zamestnancom poskytujeme poukážky na nákup vitamínov a ovocia počas chrípkovej sezóny
 • RODINA
• pre deti organizujeme veselé podujatia pri príležitosti MDD a Mikuláša vítame spolu so sladkým balíčkom
• 1.deň v škole prváčika- je nesmierne dôležitý a preto našim zamestnancom umožňujeme svoje ratolesti odprevadiť prostredníctvom plne hradeného voľna
• Letná detská krajina- Detské letné tábory
 • TÍMOVA PRÁCA
• Športový deň
• Vianočné a novoročné večierky
• Dni zamestnancov
• MDŽ
 • KULTÚRA
• Zľavy na vstupenky do divadiel
• Predplatné časopisov N&MH
• Fakultatívne výlety zamestnancov
 • ŠPORT
• Multisport karta
• X-body tréningy
• Preplácanie štartovného na Medzinárodný maratón mieru a ČSOB maratón Bratislava
 • Zľavy, ktoré potešia
• Datart.sk
• Hej.sk
• Lenovo
• ŠKODA
• CK Satur

Dobrovoľnícke aktivity

Krajší deň.
Cieľom nášho dobrovoľníckeho projektu Krajší deň je podpora pohody pacienta. Dobrovoľníci formou hier, čítania či edukácie o technologických novinkách pomôžu našim pacientom urobiť krajší deň a spríjemniť im ich hospitalizáciu.

Kvapka krvi.
Aktivity spojené s osvetou o dôležitosti darcovstva a odberom krvi samotným, sú v našej sieti už samozrejmou. Pravidelne organizujeme Kvapku krvi nie len medzi zamestnancami, ale aj pre verejnosť.

Asistentky osvety zdravia pre rómske mamičky.
O edukáciu rómskych mamičiek v oblasti starostlivosti o novorodenca sa starajú naše kolegyne, ktoré majú taktiež rómsky pôvod a sú im tak nápomocné okrem iných činností ipri tlmočení.

Prostredníctvom 2% z daní sme vysadili nové parky, pre pacientov na oddeleniach onkológie pripravili komunitné izby a pre najmenších, na oddeleniach Pediatrie krásne a farebné herne.

Dni otvorených dverí organizujeme pravidelne nielen na gynekologicko pôrodníckych oddeleniach pre budúce mamičky a oteckov, ale i na ďalších našich oddeleniach kde je táto aktivita možná a verejnosťou vítaná.

VAU učebne.
Spolu s úspechom nami podporeného Start- Upu Virtual medecine, sme pomohli byť úspešnejšími i trom slovenským stredným zdravotným školám, otvorením virtuálnych anatomických učební.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

V roku 2014 naša firma získala HR Gold 2014
Získali sme 2. miesto v kategórii Najatraktívnejší zamestnávateľ roka 2017 a 2018 v kategórii Nemocnice a zdravotná starostlivosť
TOP lekári na Slovensku. Naši kolegovia sa pravidelne dostávajú na prvé priečky tejto ankety, v rôznych odboroch medicíny.
Ocenenie Purpurové srdce bolo v roku 2014 udelené pani primárke pani primárke Novorodeneckého oddelenia a námestnícka pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Márii Vasilovej, ktorá pôsobí v nemocnici Svet zdravia Humenné.
Ocenenie ESO ANGELS Awards, Miláno: Neurologické oddelenia Nemocnice Rimavská Sobota a Vranov nad Topľou získali na Európskom kongrese v Miláne ocenenie ESO Angels za poskytovanú starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou.
Ocenenie Biele srdce. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje každý rok prestížne ocenenie za ľudskosť, starostlivosť a vedomosti . v tomto roku ho získali aj naše kolegyne pôrodná asistentka Antónia Mlynarčíková z nemocnice v Spišskej Novej Vsi a sestra Martina Lásková z michalovskej nemocnice.
V roku 2019 získalo Mammacentrum plnohodnotné členstvo v prestížnej medzinárodnej sieti Breast Centres Network, ktoré je potvrdením kvality diagnosticko-liečebných postupov pracoviska.

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Náš zamestnanec je centrom našej pozornosti.

Sme zodpovední.

• Našim dlhodobým cieľom je zvyšovať kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti.
• Po tridsiatich rokoch sme na východe Slovenska postavili a v roku 2017 uviedli do prevádzky nemocnicu novej generácie v Michalovciach
• V roku 2022 uvedieme do prevádzky Nemocnicu novej generácie Bory v Bratislave
• V roku 2018 sme spustili prvý systém robotickej prípravy liekov v michalovskej nemocnici. Vďaka nemu sa výrazne eliminuje riziko nesprávneho podania liekov.
• Úspešne sa nám darí znižovať výskyt nozokomiálnych nákaz, o ktorých ako jediní transparentne informujeme aj verejnosť.

Chováme sa s rešpektom

• Naši mladí lekári majú príležitosť zapojiť sa do klinických štúdií
• Intenzívne rozvíjame systém Dobrovoľníctva
• Venujeme sa osvete a edukácii – Hygiena rúk, Deň hypertenzie, diabetes a pod.
• pravidelne dávame priestor na spätnú väzbu prostredníctvom anonymných dotazníkov

Sme tímoví:
• Liga výnimočných - Sieť nemocníc Svet zdravia a sieť polikliník ProCare každý rok v rámci Ligy výnimočných oceňuje tých najlepších v sieti, ktorí sa významne pričinili k rozvoju zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
• Deň sestier- ako poďakovanie naším kolegyniam a kolegom realizujeme špeciálne poďakovanie formou rôznych aktivít od malej pozornosti vo forme kvetu, sladkej drobnosti až po špeciálny deň s vizážistom a profesionálnym fotením

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci