Schenker s. r. o.

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z popredných svetových poskytovateľov integrovaných logistických služieb, poskytujúca pozemnú, leteckú a námornú dopravu rovnako, ako aj komplexné logistické riešenia v celosvetovom meradle.

Oblasť pôsobenia: Doprava a logistika
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 10 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 51-250 zamestnancov

Benefity

 • 13. - 14. plat
 • Auto aj na súkromné účely
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Ovocie na pracovisku
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Práca z domu
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Strava nad rámec zákona

Ďalšie benefity
 • v letných mesiacoch je k dispozícii každý deň zmrzlina,
 • v sklade poskytujeme extra minerálne vody,
 • podporujeme mladé talenty ich nomináciou do zahraničných školiacich programov koncernu, -podporujeme študentov Deutche Schule ( prax, open day, prezentujeme u nich na škole ),
 • rokujeme o vstupe do duálneho systému vzdelávania študentov a začať chceme v školskom roku 2017/2018,
 • formou partnerstva podporujeme Košický maratón, festival Ekotopfilm: zamestnanci sú pozvaní na obe podujatia zdarma,
 • pri príležitosti MDD a sviatku sv. Mikuláša obdarúvame deti zamestnancov darčekom v sume 40 €,
 • pri uzatvorení manželstva 70 €,
 • voliteľný benefit: kultúra, zdravie, DDS (poukážky v sume v závislosti od odpracovaných rokov)

Dobrovoľnícke aktivity

Dobrovoľnícke aktivity zamestnancov podporujeme prostredníctvom projektu Zlatá rybka Gottfrieda Schenkera. O tom, aké projekty podporíme rozhodujú aj samotní zamestnanci. Chceme, aby podpora projektov bola transparentná a spravodlivá, preto dávame každému rovnakú šancu prihlásiť projekt a získať naň finančnú podporu od firmy. Aj keď nechceme obmedzovať fantáziu zamestnancov, pri výbere majú prednosť projekty, ktoré týkajú jednej z troch hlavných oblastí záujmu: ochrana životného prostredia a šetrenie energie, podpora vzdelávania, kultúry a športu a pomoc sociálne, zdravotne a inak znevýhodneným spoluobčanom. Vďaka projektu Zlatá rybke sme v uplynulých rokoch podporili napríklad tábor pre deti s muskulárnou dystrofiou, vybudovanie bádateľskej stanice na dvore materskej škôlky, skrášlenie areálu pre mladých skokanov na lyžiach, vytvorenie relaxačnej zóny pre obyvateľov domova sociálnych služieb alebo sme zorganizovali brigádu v krízovom centre.
Okrem toho sme už stabilným partnerom dvoch významných podujatí, na ktoré sú srdečne pozvaní aj naši zamestnanci – Košického maratónu a festivalu o trvalej udržateľnosti, Ekotopfilm / Envirofilm.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Certifikáty: FFL INSURANCE, AEO, TAPA, HACCP, ISO 50001, ISO 90001_14001, ZLZ SR

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Sme rozmanitá a medzinárodná spoločnosť, inšpiratívna a atraktívna pre ľudí všetkých vekových kategórií a profesií. Naše vzťahy sú založené na vzájomnej dôvere a spoločnej filozofii riadenia. Našou víziou je byť globálnym lídrom v oblasti logistických služieb a to zvládneme jedine s podporou našich zamestnancov. Preto prikladáme veľkú váhu ich odbornému ako aj osobnému rozvoju. Ponúkame pracovné prostredie, ktoré rešpektuje individuálne potreby a hodnoty každého zamestnanca. Zamestnancom i uchádzačom poskytujeme možnosť prostredníctvom medzinárodného portálu Career Market pracovať v rámci skupiny DB Schenker. Ponúkame možnosť etablovať sa v rôznych pobočkách na svete a tak získať možnosť povýšenia až na vedúceho pracovníka, alebo špecialistu v obore, pretože pri obsadzovaní dôležitých pozícií prioritne hľadáme práve medzi našimi zamestnancami. Naša stratégia pre rok 2020 zahŕňa všetky rozmery úspešného a trvalo udržateľného podnikania a dáva do súladu hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty.

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
google Plus link
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci