Siemens s.r.o.

O spoločnosti

Siemens stelesňuje špičkové riešenia najmä v oblastiach automatizácie a riadenia, dopravy, energetiky, informačných a komunikačných technológií a medicínskej techniky. U nás majú zelenú ľudia, ktorí sú odvážni a inovatívni. Nájdete u nás perspektívne zamestnanie s možnosťou odborného a osobnostného rastu, motivujúce finančné ohodnotenie zodpovedajúce dosiahnutým pracovným výsledkom a dobré sociálne zabezpečenie.

Oblasť pôsobenia: Centrá zdieľaných služieb
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 10 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Benefity

 • Auto aj na súkromné účely
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Masáže na pracovisku
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Ovocie na pracovisku
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Pôžičky pre zamestnancov
 • Práca z domu
 • Preplatenie internetu využívaného doma
 • Preplatenie športových aktivít
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie
 • Škôlka pre deti zamestnancov
 • Strava nad rámec zákona
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
príspevok pri narodení dieťaťa , príspevok pri odchode na materskú dovolenku, príspevok na detské letné tábory, organizácia letného programátorského tábora pre deti zamestnancov, prípevok na dieťa umiestnené v predškolskom zariadení, doplatok ušlej mzdy PN a OČR, prenájom športových zariadení (tenis, squash, volejbal, futbal) , bezúročná alebo nenávratná peňažná pomoc pri škodách na majetku zamestnancov spôsobených mimoriadnymi udalosťami, úrokových zamestnanecké pôžičky za zvýhodnených podmienok, ocenená výzva fit challenge na vlastnom portáli [email protected] propagujúcom zdravý životný štýl , zamestnanecký grantový program finančne podporujúci aktivity zamestnancov, ktorí chcú pomôcť ľuďom v núdzi alebo organizáciám vo svojom okolí, teambuildingy

Dobrovoľnícke aktivity

Naši zamestnanci sa veľmi aktívne zapájajú individuálne alebo pod záštitou spoločnosti do dobrovoľníckych aktivít, počnúc pravidelným darovaním krvi, cez každoročný Siemens grantový program, ktorý ponúka možnosť podporiť priamo konkrétne fyzické osoby v núdzi alebo dobré projekty či organizácie, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, ochrany životného prostredia, pomoci v sociálnej núdzi a zdravotnej prevencie.

Prostredie, v ktorom žijeme sa snažíme vylepšiť podporou projektov mestskezasahy a mestoinak.

Prevenciu onkologických ochorení sme podporili kampaňou Jedna z desiatich a regeneráciu detských pacientov podporou klaunov z organizácie Červený Nos Clowndoctors.

Taktiež sme pomohli splniť nevypočuté vianočné priania 106 deťom z krízových centier po celom Slovensku.

Trvalá udržateľnosť životného prostredia je jedným z pilierov firemnej kultúry Siemensu. Pri súčasnom tempe rastu populácie a spotreby nás bude v roku 2030 na svete osem a pol miliardy a budeme potrebovať pre svoju obživu dve planéty ako Zem. Siemens si túto hrozbu uvedomuje, aj preto z jeho portfólia už vyše 40 percent tvoria zelené technológie. Zodpovedný prístup k životnému prostrediu prináša firmám aj iné ako ekologické benefity. Kalifornská univerzita analyzovala vyše 5-tisíc francúzskych spoločností, pričom zistila, že firmy adoptujúce zelené praktiky (napr.využívajúce systém environmentálneho manažérstva ISO 14001) sú v priemere o 16 percent výkonnejšie. Z rozhovorov s náhodne vybranými pracovníkmi následne vyplynulo, že zamestnanci v zelených organizáciách sú v práci spokojnejší. Siemens misia znie One World, One Life - We Care. Chceme, aby bol Siemens vnímaný nie len ako technologická spoločnosť, ale aj ako firma zodpovedná voči spoločnosti.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Zdravá firma roka 2014 4. Miesto
Certifikát Ekoprofit Bratislava 2012-2014

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Siemens predstavuje dlhoročnú tradíciu vysokej úrovne firemnej kultúry. Svojich zamestnancov si vážime, pre mnohých sme celoživotným zamestnávateľom. Rešpektujeme súkromný a rodinný život zamestnancov, podporujeme a umožňujeme zdravý životný štýl a vytvárame príjemné pracovné prostredie. Siemens skrátka prestavuje Silu, Inteligenciu,Entuziasmus, Možnosti, Energiu, Nadanie, Stabilitu.

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
plus.google.com
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci