SLOVNAFT a.s.

O spoločnosti

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou, ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt s najväčšou sieťou čerpacích staníc na Slovensku. Slovnaft patrí k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie - významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Slovnaft patrí dlhodobo k TOP zamestnávateľom, titul Najzamestnávateľ získal už dvakrát.

Oblasť pôsobenia: Výroba a priemysel
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Benefity

 • 13. - 14. plat
 • Bezplatné vzdelávanie
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Práca z domu
 • Preplatenie dopravy do práce
 • Preplatenie športových aktivít
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie
 • Škôlka pre deti zamestnancov
 • Strava nad rámec zákona
 • Zdravotné poistenie

Ďalšie benefity
 • Kafetéria – mesačný príspevok na šport, rekreáciu, vzdelávanie či kultúru
 • Slovnaft Relax Centrum (športoviská, wellness, fitness, kolkáreň) https://www.slovnaftrelax.sk/
 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Jasle, škôlka a 1.stupeň ZŠ pre deti zamestnancov – Slovnaftáčik s príspevkom zamestnávateľa https://slovnaftacik.sk/
 • Školská výbava pre prváčika

Dobrovoľnícke aktivity

Sme členom skupiny Engage pod záštitou nadácie Pontis. Každoročne sa zúčastňujeme viacerých dobrovoľníckych aktivít, ako napr. Naše mesto, darovanie krvi či zveľaďovanie Vtáčieho ostrova. Dobrovoľnícke aktivity si môžeme zrealizovať aj z vlastnej iniciatívy, a to s organizačnou a finančnou podporou zamestnávateľa, napr. vysádzanie zelene, pomoc deťom, charitatívne trhy a pod.

Pre Slovnaft je spoločenská zodpovednosť neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Spoločnosť berie ohľad na svet okolo seba a snaží sa vytvárať podmienky pre lepšiu budúcnosť. Aj preto sa systematicky a cielene zameriava na podporu detí a mládeže, ich vzdelania a zdravia, na podporu vedy, kultúry, športu a ochranu životného prostredia. Spolupracuje a buduje vzťahy s miestnymi komunitami a mimovládnymi organizáciami. Slovnaft v roku 2018 prerozdelil prostredníctvom finančných aj nefinančných darov takmer 850- tisíc eur.
Medzi najúspešnejšie projekty patrí grantový program Zelené oázy, prostredníctvom ktorého bolo v spolupráci s nadáciou Ekopolis podporených a realizovaných 278 environmentálnych projektov po celom Slovensku. Cez grantový program Talenty Novej Európy už jedenásť rokov Slovnaft podporuje výrazné mladé talenty v oblasti vedy, umenia a športu. Mimoriadny je tiež nárast objemu vyzbieraného kuchynského oleja z domácností v rámci projektu Aj kvapka oleja sa ráta, ktorý sa ďalej spracováva ako biozložka do paliva. Cieľom tohto projektu je ochrana životného prostredia. Za minulý rok vzrástol objem vyzbieraného oleja o 75 %, čo predstavuje takmer 57 ton vyzbieraného kuchynského oleja.
Príkladom napĺňania potrieb komunít žijúcich v okolí rafinérie je nový program Grantový sused. Jeho cieľom je podpora spolupráce aktívnych občanov, udržiavanie a rozvoj dobrých susedských vzťahov v mestských častiach v okolí rafinérie a priľahlých obciach. V rámci programu majú priestor na podporu projekty v oblasti sociálneho, kultúrneho a komunitného rozvoja, ktorých súčasťou je spolupráca samospráv, školských zariadení a občianskych združení na lokálnej úrovni.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Najzamestnávateľ 2018, 2017 - prvé miesto v kategórii Výroba a priemysel udelené spoločnosťou Profesia.
VIA BONA SLOVAKIA 2018: Skvelý zamestnávateľ – ocenenie od nadácie Pontis za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu v kategórii Skvelý zamestnávateľ 2018.
VIA BONA SLOVAKIA 2018: Dobre spravovaná firma – ocenenie od nadácie Pontis za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu v kategórii Dobre spravovaná firma 2018.
Najdôveryhodnejšia značka 2018 - Víťazstvo v segmente čerpacích staníc v rámci prieskumu spotrebiteľskej dôvery.
Customers´ Friend Award: SUPERIOR EXCELLENCE – ocenenie od švajčiarskej spoločnosti ICERITAS zamerané na vzťahy so zákazníkmi, zamestnancami, obchodnými partnermi a celkovo na imidž spoločnosti.

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Slovnaft je významným a stabilným pilierom slovenskej ekonomiky, patrí medzi najväčších exportérov a radí sa medzi najmodernejšie rafinérie v strednej a východnej Európe s najväčšou sieťou čerpacích staníc na Slovensku. V minulom roku Slovnaft rozšíril svoje tradičné podnikateľské portfólio o službu z úplne nového segmentu. V spolupráci s mestom Bratislava spustil službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing s názvom Slovnaft BAjk, ktorého cieľom je zlepšiť dopravnú situáciu a kvalitu života v Bratislave a v nemalej miere prispieť k zníženiu emisií.
V Slovnafte podporujeme firemné prostredie, v ktorom naši zamestnanci vytvárajú hodnoty nielen pre spoločnosť, ale aj sami pre seba. Ponúkame im príležitosti na odborný rozvoj a široké možnosti vzdelávania (jazykové kurzy, soft skill tréningy, odborné školenia a pod.) a vytvárame podmienky na napĺňanie ich kariérnych ambícií doma alebo v rámci krajín Skupiny MOL. Prostredníctvom spolupráce so základnými, strednými a vysokými školami vyhľadávame a podporujeme mladé talenty, čím pripravujeme budúce generácie slovnaftárov. Viac informácií nájdete v prehľadnej brožúre na www.slovnaft.sk/kariera v časti pre študentov a absolventov.
V oblasti odmeňovania a zamestnaneckých výhod patríme medzi lídrov na slovenskom pracovnom trhu. Vnímame rozdielne potreby našich zamestnancov v rôznych životných situáciách a tomu prispôsobujeme škálu našich benefitov. Pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov organizujeme firemné podujatia a voľnočasové aktivity a posilňujeme tak výnimočnú komunitu slovnaftárov.

Zrkadlom toho, že sa u nás ľudia cítia dobre, je spokojnosť našich zamestnancov. Priemerná dĺžka pracovného pomeru sa u nás ráta na desaťročia. Vznikajú u nás nielen výnimočné dlhodobé pracovné vzťahy, ale aj priateľstvá, manželstvá, pracujú u nás celé rodiny. Vďaka našim zamestnancom a generáciám pred nimi sme sa stali firmou, ktorá je symbolom stability, tradície a kvality na slovenskom trhu.

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci