SLOVNAFT, a.s.

O spoločnosti

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL. Dlhodobo sa radíme k TOP zamestnávateľom na Slovensku. V prestížnej ankete spoločnosti Profesia sme sa stali víťazom v kategórii Výroba a priemysel a získali titul Najatraktívnejší zamestnávateľ 2017.

Oblasť pôsobenia: Výroba a priemysel
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • 13. - 14. plat
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Práca z domu
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie
 • Škôlka pre deti zamestnancov
 • Strava nad rámec zákona
 • Zdravotné poistenie

Ďalšie benefity
Motivačné odmeny
Príspevok na rekreáciu, vzdelávanie či kultúru
Príspevok na dopravu do zamestnania vo forme palivových kariet
Platené voľno nad rámec ZP
Firemné ocenenia
Sociálna výpomoc (narodenie dieťaťa, dlhodobá PN, pomoc pri úmrtí, ...)
Voľné dni navyše pri starostlivosti o dieťa
Školská výbava pre prváčikov
Detské jasle, materská škola a 1.stupeň základnej školy
Náhrada príjmu pri dočasnej PN nad rámec ZP
Príspevky pre darcov krvi
Štúdium popri zamestnaní
Cestovné poistenie počas pracovných ciest
Úrazové a životné poistenie
Odstupné pri zdravotnej nespôsobilosti a dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave nad rámec ZP
Firemné športoviská (napr. plaváreň, tenisové kurty, sauna, novovybudované centrum Slovnaft RELAX)
Športové a záujmové kluby
Starostlivosť o dôchodcov

Dobrovoľnícke aktivity

Slovnaft je členom skupiny Engage pod záštitou nadácie Pontis. Zamestnanci sa každoročne zúčastňujú viacerých dobrovoľníckych aktivít organizovaných externým prostredím napr. Naše mesto, darovanie krvi, darovanie 2% z daní, či zveľaďovanie Vtáčieho ostrova. Dobrovoľnícke aktivity zamestnanci realizujú aj z vlastnej iniciatívy s organizačnou a finančnou podporou zamestnávateľa, napr. vysádzanie zelene, pomoc deťom, charitatívne trhy a pod.

Slovnaft má spoločenskú zodpovednosť a záleží mu na priestore, kde podniká, a tiež na krajine, ktorej je súčasťou. Zapájame sa do života okolo nás. Financujeme skrášľovanie Slovenska cez grantový program Zelené oázy, podporujeme nadané deti formou programu Talenty Novej Európy, sme partnermi slovenského futbalu, mužskej hádzanej, hokeja, dakarského motocyklistu Štefana Svitka, podporujeme Dunajský fond, ktorý spája ľudí oživovaním aktivít pri Dunaji, podporujeme Lúčnicu a z našej iniciatívy vznikla napríklad aj Refinery Gallery v bývalej montážnej hale Slovnaftu, ktorú poznajú mladí ľudia ako miesto výnimočných podujatí. Naša spolupatričnosť s Bratislavou sa prejavuje aj v tom, že v Slovnafte existuje silná komunita dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú mestu aj obyvateľom, žijúcim v núdzi. Slovnaft v spolupráci s mestom vytvoril systém zdieľaných mestských bicyklov – bikesharing.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Najzamestnávateľ 2017- prvé miesto v kategórii Výroba a priemysel udelené spoločnosťou Profesia.
Best Buy Award 2017- ocenenie udelené švajčiarskou organizáciou ICERTIAS za najlepší pomer ceny a kvality v kategórii Čerpacie stanice.
Najdôveryhodnejšia značka 2017- víťazstvo v segmente čerpacích staníc v rámci prieskumu spotrebiteľskej dôvery.
Safety Culture Award 2016-2017- víťazstvo v medzinárodnej súťaži, ktorá hodnotí kultúru bezpečnosti firiem.

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Slovnaft je významným a stabilným pilierom slovenskej ekonomiky, patrí medzi najväčších exportérov a radí sa medzi tri najmodernejšie rafinérie v strednej a východnej Európe s najväčšou sieťou čerpacích staníc na Slovensku.
V Slovnafte podporujeme firemné prostredie, v ktorom naši zamestnanci vytvárajú hodnoty nielen pre spoločnosť, ale aj sami pre seba. Ponúkame im príležitosti na odborný rozvoj a široké možnosti vzdelávania a vytvárame podmienky na napĺňanie ich kariérnych ambícií doma alebo v rámci krajín Skupiny MOL.

V oblasti odmeňovania a zamestnaneckých výhod patríme medzi lídrov na slovenskom pracovnom trhu. Vnímame rozdielne potreby našich zamestnancov v rôznych životných situáciách a tomu prispôsobujeme škálu našich benefitov.

Pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov organizujeme firemné podujatia a voľnočasové aktivity a posilňujeme tak výnimočnú komunitu slovnaftárov.

Zrkadlom toho, že sa u nás ľudia cítia dobre, je spokojnosť našich zamestnancov. Priemerná dĺžka pracovného pomeru sa u nás ráta na desaťročia. Vznikajú u nás nielen výnimočné dlhodobé pracovné vzťahy, ale aj priateľstvá, manželstvá, pracujú u nás celé rodiny. Vďaka našim zamestnancom a generáciám pred nimi sme sa stali firmou, ktorá je symbolom stability, tradície a kvality na slovenskom trhu.

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci