Tatra banka, a. s.

O spoločnosti

Tatra banka vznikla v roku 1990 ako prvá súkromná banka na Slovensku. Je súčasťou najsilnejšej rakúskej bankovej skupiny Raiffeisen Bank International a zároveň jednou z jej najúspešnejších dcérskych spoločností. Skupinu Tatra banka Group tvoria Tatra banka, Raiffeisen banka Slovensko, Tatra Leasing, Tatra Residence, Tatra Asset Management a DDS Tatra banky. Tatra banka pravidelne získava prestížne domáce aj medzinárodné ocenenia. Sme priekopníkom bankových inovácií a našou misiou vždy bolo aj bude posúvať hranice bankovníctva.

Oblasť pôsobenia: Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • Auto aj na súkromné účely
 • Bezplatné vzdelávanie
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Pôžičky pre zamestnancov
 • Práca z domu
 • Preplatenie internetu využívaného doma
 • Príspevok na bývanie
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Sabbatical a pracovná prestávka pre kľúčových zamestnancov
 • Strava nad rámec zákona
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
 • špičkové programy na rozvoj odborných aj softových zručností

 • prepracovaný adaptačný program pre nových zamestnancov

 • firemné večierky a tímové podujatia

 • možnosť práce z domu na pozíciách, ktoré to umožňujú

 • kontinuálny redizanj a modernizácia pracovného prostredia

 • oddychové zóny pre zamestnancov pobočiek aj centrál s kávou zdarma

 • uvoľnené pravidlá ošatenia všetkých zamestnancov

 • príspevok na ošatenie zamestnancov pobočkovej siete

 • detské kútiky na centrálach

 • prioritné akcie Tatra banky

 • e-shop benefitov

 • príspevok pri PN

 • dva pracovné dni určené na dobrovoľníctvo

 • zľavy od iných spoločností

 • vlastná mobilná aplikácia pre zamestnancov

 • vlastná hudba na pracovisku

Dobrovoľnícke aktivity

Riadime sa heslom „Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba”. Preto sú práve naši zamestnanci esenciou firemnej filantropie. Prostredníctvom zamestnaneckých dobročinných programov im dávame príležitosť, aby to, na čom im záleží v osobnom živote, mohli prepájať aj do toho pracovného. Každý zamestnanec môže stráviť 2 pracovné dni v roku dobrovoľníckou činnosťou. Aktuálne máme 5 dobročinných programov a pripravujeme 6., ktorým je expertné dobrovoľníctvo.

Naše vlastné dobročinné programy:

Dobré srdceTB

Viac pre regiónyTB

Krvná bankaTB

Grantový program Dobré srdceTB existuje už 13 rokov. Zamestnanci, ktorí venujú 2 % zo svojich daní verejnoprospešnej organizácii majú možnosť získať pre jej projekty ďalšie financie od Nadácie Tatra banky. V tomto roku sme v programe rozdelili sumu 81 000 € medzi 160 organizácií.

Cieľom programu Viac pre regiónyTB, ktorý funguje už 6. rok, je podporovať mimovládne neziskové organizácie a občianske združenia vo všetkých regiónoch Slovenska. O podpore vo výške 5 000 € od Nadácie Tatra banky rozhodujú sami zamestnanci, ktorí sa následne zúčastňujú dobrovoľníckych aktivít v týchto organizáciách.

Darovanie krvi pod názvom Krvná bankaTB organizujeme dvakrát ročne spolu s Národnou transfúznou službou už 9 rokov v Bratislave, Prešove a Nitre. Krv v minulom roku úspešne darovalo 189 zamestnancov.

Ďalšie dobročinné projekty, do ktorých sa zapájame:

Naše Mesto

Zbierka oblečenia a ďalších potrieb

Do celoslovenského dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto sa zapájame už od jeho začiatku. V roku 2019 to bol 13. ročník, do ktorého sa zapojilo 420 zamestnancov Tatra banky v 12 mestách po celom Slovensku.

Do zbierky organizovanej Nadáciou Pontis za zapájame už 10 rokov. V minulom roku sa do nej zapojilo viac ako 360 zamestnancov, ktorí spolu posunuli ďalej 258 vriec vecí.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Tatra banka pravidelne získava prestížne domáce aj medzinárodné ocenenia a je jednou z najoceňovanejších bánk v regióne. Za svoju existenciu ich už bolo vyše 130 od vyše 30 vyhlasovateľov. Príklady ocenení za ostatné obdobie:

Britský finančný časopis Euromoney vyhlásil Tatra banku za „Najlepšiu banku v strednej a východnej Európe“ a už po štrnástykrát za „Najlepšiu banku na Slovensku“. Titul najlepšej banky získala Tatra banka aj od magazínov Global Finance a EMEA Finance.

Privátne bankovníctvo obhájilo svoje prvenstvo na Slovensku, keď získalo v roku 2018 titul „Best Private Bank“ od EMEA Finance.

Magazín Global Finance ocenil náš silný inovatívny prístup titulom „Najlepšia digitálna banka na Slovensku“. Naša online ponuka depozitných, úverových a investičných produktov ako aj dizajn webovej stránky boli a vyhlásené za najlepšie v strednej východnej Európe. Rovnako bol ocenený aj business banking pre korporácie ako najlepší v regióne.

Za oblasť internej komunikácie sme v roku 2019 uspeli v súťaži Asociácie internej komunikácie (AICO) s aktivitami v kategórii Podujatia/osobná komunikácia s projektom Demo Day a v kategórii Taktické riešenia s našou zamestnaneckou mobilnou aplikáciou #prirodzenenajlepsi. V minulosti sme získali ceny AICO aj za firemný časopis Tatrabankár, zamestnanecné súťaže, dobročinnosť, či Employer promise Roadshow #prirodzenenajlepsi.

Ocenenia za kreatívu získavajú aj reklamné kampane vznikajúce v spolupráci s našimi partnermi.

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

To, čo robí Tatra banku výnimočnou, je odhodlanie a pracovitosť jej zamestnancov. Práve ich náročnosť, tvorivosť, odvaha a zmysel pre partnerstvo sú tým, čo stojí za naším úspechom a neustálym napredovaním. Práve preto vnímame rozvoj našich zamestnancov ako jednu z najdôležitejších investícií.

Veríme, že im napomáhame k dosahovaniu ich cieľov, napredovaniu a spoločnému posúvaniu hraníc bankovníctva. Otvorene s nimi hovoríme o ich kariérnej dráhe a vytvárame priestor pre ich ďalší rast. Z nich sa potom stávajú nenahraditeľní manažéri, lídri a profesionáli v rôznych oblastiach. V Tatra banke a jej dcérskych spoločnostiach vytvárame atmosféru a možnosti na čo najpriamejšiu komunikáciu zamestnancov s vedením.

Sme hrdí, že viac ako 90 % manažérskych pozícií obsadzujeme z vnútorných zdrojov. Je to možné aj vďaka tomu, že Tatra banka je súčasťou skupiny firiem Tatra banka Group (TBG). Do skupiny patria napríklad Raffeisen banka, Tatra Asset Management, DDS Tatra banky a iné. Táto rôznorodosť spolu s plochou organizačnou štruktúrou otvára zamestnancom zaujímavé možnosti kariérneho posunu, vďaka členstvu TBG v medzinárodnej skupine Raiffeisen International Group sa tieto možnosti rozširujú aj mimo hraníc Slovenska.

Navzájom si vytvárame inšpirujúce prostredie a atmosféru miesta pre prácu a život, kde sa môžeme zmysluplnou a kreatívnou prácou snažiť napĺňať víziu byť najväčší alebo druhí najväčší v každom klientskom segmente pôsobenia banky. Zároveň sme radi, že naši zamestnanci sa starajú o najspokojnejších klientov v sektore bankovníctva a financií.

Nahliadnite do atmosféry, ktorú dokáže navodiť spojenie viacerých našich tímov: https://www.prirodzenenajlepsi.sk/spoznaj-nas/

Okrem toho podporujeme umenie, vzdelávanie a dizajn. Kultúru a umenie považujeme za nevyhnutnosť, ktorá patrí k vnútornej výbave človeka, orientuje ho vo svete a spoločnosti a dáva význam jeho existencii. Kvalitný a originálny vklad do kultúry je však tiež otázkou sebaúcty a prestíže každej krajiny. Aj preto nás teší, že naša banka svojou podporou napomáha kultivovaniu Slovenska.

V Tatra banke si uvedomujeme, že Slovensko potrebuje expertov, morálne pevne ukotvených a rozhľadených ľudí. Aj preto našu podporu dlhodobo smerujeme k tým, ktorých sa týka vysokoškolské vzdelávanie. Okrem toho Tatra banka ako prvá banka na Slovensku prináša možnosť duálneho vzdelávania pre študentov Obchodných akadémií a Stredných odborných škôl.

Všetky tieto témy zastrešujeme aj s podporou vlastnej nadácie – Nadácie Tatra banky. Tá je tu pre všetkých, ktorí chcú rásť, vzdelávať sa a tvoriť – a zároveň majú ambíciu niečo v živote dosiahnuť. Prostredníctvom svojich programov a grantov podporuje najlepších študentov, vytvára atraktívne príležitosti pre mimovládne organizácie a vysoké školy na zvyšovanie kvality vzdelávania a prináša inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi.

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
Kariérny portál #prirodzenenajlepsi

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci