TESCO STORES SR, a.s.

O spoločnosti

TESCO vstúpilo na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 150 obchodov rôznych formátov, 3 distribučné centrá, 4 obchodné centrá a 18 čerpacích staníc. So svojimi takmer 10 000 zamestnancami
je spoločnosť jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku. Značka TESCO sa spája s inováciami vrátane služby Tesco Online nákupy,Scan & Shop a operátorom Tesco Mobile. Tesco zároveň patrí medzi lídrov v oblasti CSR, intenzívne bojuje proti plytvaniu potravinami a realizuje množstvo aktivít zameraných na zlepšovanie života v komunitách.

Oblasť pôsobenia: Obchod a služby
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 20 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: viac ako 5000 zamestnancov

Benefity

 • Auto aj na súkromné účely
 • Bezplatné vzdelávanie
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Ovocie na pracovisku
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Práca z domu
 • Preplatenie športových aktivít
 • Sabbatical a pracovná prestávka pre kľúčových zamestnancov
 • Strava nad rámec zákona
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
príspevok pri narodení dieťaťa
príspevok pre rodičov školopovinných detí
dni voľna navyše (pri nástupe prváka do ZŠ, svadba, narodenie dieťaťa, sprevádzanie zdravotne postihnutého rodinného príslušníka, účasť na svadbe rodinného príslušníka a vlastná svadba)

Dobrovoľnícke aktivity

Dobrovoľnícky program pre všetkých kolegov – možnosť venovať 8 hodín za rok dobrovoľníckej činnosti vo verejnoprospešnej organizácii. Tesco svojim kolegom tento čas prepláca ako bežný pracovný deň.

Naše mesto - Tesco kolegovia sa každý rok zapájajú do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto. V roku 2019 bolo Tesco zároveň partnerom tohto podujatia.

Súhrn aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Tesco je uvedený v transparentnom profile firmy na platforme Smarthead - https://www.besmarthead.com/profile/tesco-slovensko/51136#activities

Od roku 2007 napĺňa Tesco svoje darcovské aktivity prostredníctvom Nadácie Tesco. K jej prioritám patria: ľudia (pomoc ľuďom v núdzi, podpora lokálnych producentov, zdravie a zdravý životný štýl), miesta (podpora lokálnych komunít), produkty (boj proti plytvaniu potravinami). Aktivity Nadácie Tesco nadväzujú na CSR stratégiu firmy – Plán malých pomocí (Little Helps Plan), link viď vyššie.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Charta Diverzity - V máji 2019 Tesco slávnostne podpísalo Chartu Diverzity a potvrdili tak svoj záväzok naďalej podporovať a rozširovať aktivity v oblasti diverzity a inklúzie.
Roma Spirit 2018 – Pochvala za inkluzívnu zamestnaneckú politiku, ktorá vytvára priestor pre podporu, mentoring a zamestnanie aj znevýhodnených uchádzačov na trhu.

Zlatý Mravec 2018 - Ocenenie Zlatý mravec sa každoročne udeľuje najlepším projektom v oblasti odpadového hospodárstva SR
Via Bona 2017 - Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja, za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby. Tesco bojuje proti plytvaniu potravín, čím prispieva k naplneniu 12. cieľa udržateľného rozvoja OSN.
'Ocenenie za partnerstvo' od OZ Depaul Slovensko získané v roku 2016
Múza Merkura 2016 – Cena v kategórii CSR v obchode
Cena MasterCard - Obchodník s potravinami roka 2013
Via Bona 2012: Za projekt Potraviny domov, vďaka ktorej si zákazníci môžu objednať a nechať priviezť tovar domov
Via Bona 2008 - Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu
Via Bona 2008 - Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia získaná za otvorenie prvého ekologického supermarketu na Slovensku v Rajci.
Via Bona 2002 - Čestné uznania za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne
Tesco Stores SR získalo ocenenie za celoročný projekt Tesco Charita roka 2002, ktorý spoločnosť realizovala v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Skvelé miesto na prácu znamená pre každého niečo iné. U nás v Tescu to znamená, že sa snažíme podporovať našich kolegov vo všetkom, čo chcú dosiahnuť. Chceme, aby sa naši kolegovia mali čo najlepšie v práci aj doma. Je pre nás dôležité, aby sme mali zdravých a spokojných kolegov. Snažíme sa zabezpečiť, aby mali naši kolegovia prístup k širokej ponuke benefitov so zameraním na vyvážený životný štýl a zdravie. Kolegov podporujeme v rôznych životných situáciách, dávame im možnosť flexibilne si zvoliť pracovné podmienky tak, aby čo najviac vyhovovali ich životnému štýlu. Chceme, aby všetci naši kolegovia mohli byť sami sebou a dosiahnuť svoj potenciál. Naším cieľom je pomáhať kolegom, aby boli v Tescu úspešní, a tiež, aby naplnili svoje ambície aj mimo práce. Snažíme sa, aby naši kolegovia disponovali všetkými zručnosťami potrebnými pre naplnenie svojich ambícií. Sme hrdí, že naša kultúra umožňuje všetkým našim kolegom, aby v Tescu profesijne rástli a ďalej rozvíjali svoju kariéru. 90 % kolegov na Slovensku potvrdilo, že v Tescu vládne kultúra inklúzie a cítia, že ich okolie akceptuje bez predsudkov.

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci