Východoslovenská energetika Holding a.s.

O spoločnosti

Skupinu VSE Holding predstavuje spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s., ktorá riadi svoje dcérske spoločnosti ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.) a dodávke elektriny (Východoslovenská energetika a.s.) a zemného plynu (innogy Slovensko). Ďalšie dcérske spoločnosti sú VSE Call centrum, s.r.o a VSE Ekoenergia, s.r.o.

Poskytuje im zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Zároveň ich reprezentuje aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Oblasť pôsobenia: Výroba a priemysel
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • Bezplatné vzdelávanie
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Mobilný telefón aj na súkromné účely
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Práca z domu
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Strava nad rámec zákona

Ďalšie benefity
• Náhrada príjmu pri PN nad rámec ZP
• Sociálna výpomoc
• Voľno s náhradou mzdy pri prekážkach v práci nad rámec ZP
• Program pre rodiny (Deň plný energie, Balíčky pre škôlkarov a prváčikov, úhrada účasti detí v detských letných táboroch a jazykových kurzoch)
• Možnosť pracovať s najnovšími technológiami
• Odmeny za odporúčanie kandidáta na voľné pracovné miesto

Dobrovoľnícke aktivity

o východoslovenskom regióne je naša spoločnosť v tejto oblasti veľmi aktívna, preto spomenieme len niekoľko aktivít. Organizácia VSE City Run, podpora krízového centra Dorka či nadácie Úsmev ako dar. Naši zamestnanci sú zapojení v mnohých dobrovoľníckych akciách projektu Companius, spolupracujeme aj s nadáciou Pontis a organizáciou Kiwanis. Aby aj nevidiace deti mohli „čítať“, podporujeme ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. V spolupráci s občianskym združením Brániť sa oplatí podporujeme aktivity v boji proti novodobému otroctvu. Darovať krv môžu naši zamestnanci niekoľkokrát do roka. V neposlednom rade poskytujeme spoluprácu a sponzoring základným a stredným školám. Tak isto naša spoločnosť každoročne daruje 2 % z daní.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

Sme hrdí, že v uplynulých rokoch sa nám podarilo získať viacero ocenení za aktivity, ktoré robíme pre našich zamestnancov. Mimoriadne úspešným bol pre nás rok 2017, kedy sme získali 1. miesto v súťaži o Najlepší vzdelávací program roka 2017 za rozvojový program Zdravie a bezpečnosť v našom tíme, 2. miesto v súťaži NAJ zamestnávateľ v kategórii Výroba a priemysel (v roku 2018 sme úspech zopakovali) a 3. miesto v súťaži Via Bona – Skvelý zamestnávateľ s projektom Dní diverzity.
V oblasti personalistiky sme získali aj ďalšie ocenenia, a to HR Oscar v roku 2007 za projekt Pre rodiny, ktorý podporuje zlaďovanie súkromného a pracovného života. A v roku 2010 ocenenie HR Gold za projekt spolupráce so strednými školami.
Záleží nám na zdraví našich zamestnancov a preto sme v súťaži Zdravý firma roka 2013 – 2017 získali diplom za významný podiel v starostlivosti o zdravie zamestnancov
Okrem toho naše iniciatívy v krízových centrách DORKA sú úzko prepojené aj s programom Pomoc ženám v núdzi. Jeho kvalitu ocenila aj odborná porota prestížnej súťaže Via Bona Slovakia. V roku 2016 sme v kategórii Dobrý partner komunity získali ocenenie pre veľkú firmu.

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Sme moderná a inovatívna, no zároveň tradičná a stabilná firma, ktorá sa stará o svojich zamestnancov. Uvedomujeme si, že ich spokojnosť je kľúčom pre úspešný chod našej spoločnosti, preto im poskytujeme mnoho zaujímavých benefitov. Dôležitá je pre nás kvalitná a svedomitá práca, lojálny prístup, iniciatíva a ochota vzdelávať sa. Záleží nám na tom, aby sme si získali a udržali kvalitných a motivovaných zamestnancov.
VSE Holding je členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Fórum. Spolu s ostatnými členmi presadzuje princípy spoločenskej zodpovednosti na Slovensku už od roku 2004. Uvedomujeme si, že aktivity smerujúce k podpore komunity, k zlepšeniu zamestnaneckých a dodávateľsko-odberateľských vzťahov či k ochrane životného prostredia, prispievajú k zvyšovaniu kvality života celého východoslovenského regiónu.
V októbri 2017 sme pristúpili k Charte diverzity, pretože podporujeme vekovú ako aj rodovú diverzitu a princípy rovnakého zaobchádzania a antidiskriminácie.

Fotogaléria

Kontakty

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci