Západoslovenská energetika a.s. (skupina ZSE)

O spoločnosti

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. V roku 2002 sa stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON. ZSE je materskou spoločnosťou dcérskych spoločností – Západoslovenská distribučná, a.s. a ZSE Energia, a.s. – ktoré tvoria Skupinu ZSE. Poslaním Skupiny ZSE je vykonávanie distribúcie a dodávky elektrickej energie, dodávky plynu a poskytovanie s tým súvisiacich komplexných energetických služieb pre všetky kategórie zákazníkov – od domácností, cez malých a stredných podnikateľov, až po strategické podniky slovenského hospodárstva.
ZSE je lídrom v dodávke riešení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne kolektory a fotovoltické riešenia. V oblasti úspor energií poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom populárneho portálu www.setri.sk. Spoločnosť nedávno spustila modernú online Zákaznícku zónu, ktorá zákazníkom zjednodušuje život.
Požiadavky zákazníkov a vysoká odbornosť zamestnancov formujú rozširujúcu sa ponuku poskytovaných produktov a služieb, zvyšujú ich kvalitu i spokojnosť spotrebiteľov.

Oblasť pôsobenia: Výroba a priemysel
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 10 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 1001 - 5000 zamestnancov

Benefity

 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Strava nad rámec zákona
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
 • Zaujímavý príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Letné tábory pre deti zamestnancov (na Slovensku, i pri mori v zahraničí)
 • Príspevok na dovolenku určený deťom zamestnancov, ktoré sú ZŤP
 • Finančná podpora spoločného športovania a spoločných záľub kolegov („Hobby klubov“)
 • Podpora jazykového, odborného vzdelávania a účasti na konferenciách
 • Zľavy a zvýhodnenia pre zamestnancov na tovary a služby vo vybraných spoločnostiach
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec zákona pri vybraných životných udalostiach (napr. darovanie krvi, deň voľna otcom pri narodení dieťaťa, voľno pre osamelých rodičov, svadba a i.)
 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Náhrada príjmu nad rámec zákona pri dočasnej práceneschopnosti
 • Sociálna výpomoc v prípade vážnych zdravotných problémov
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania
 • Odmena za vernosť u zamestnávateľa
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Odchodné po odchode na dôchodok nad rámec zákona
 • Príspevok bývalým zamestnancom na dôchodku

Dobrovoľnícke aktivity

 • Podpora individuálnych dobrovoľníckych iniciatív zamestnancov
 • Verejnoprospešné aktivity
 • Hromadné darovanie krvi
 • Charitatívne darovanie šatstva a domácich potrieb
 • Plnenie vianočných prianí detí z detských domovov
 • Slovenský skauting - projekt Odklínanie hradov
 • Ochrana dravcov na Slovensku
 • Podpora darcovstva a filantropie (Deň narcisov, príležitostné predajné trhy - výrobky chránených dielní a ďalšie)

Ocenenia, certifikáty udelené firme

 • HR Gold - v kategórii „Projekt roka“ za pokrokové prístupy a metódy riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, ktorú udeľuje Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Certifikát „Firma priateľská k ľuďom s postihnutím“ udelená Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím za spoluprácu a podporu chránených dielní

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

 • Zaujímavá a perspektívna práca v rôznorodej skupine ZSE – diverzita výziev v silne rozvíjajúcom sa energetickom odvetí, ktoré znamenajú príležitosť pre zapojenie tvorivého potenciálu zamestnancov (témy ako nové technológie, obnoviteľné zdroje, komplexné energetické riešenia a pod.)
 • Work-life Balance (harmónia medzi pracovným a súkromným životom)
 • Široká ponuka nadštandardných benefitov
 • Stabilita spoločnosti pôsobiacej v strategickom sektore energetiky s vyše 90-ročnou históriou

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci