Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (ŽSR)

O spoločnosti

ŽSR, ako manažér infraštruktúry, zabezpečujú činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a riadením dopravy na dráhach prostredníctvom svojich vnútorných organizačných jednotiek pôsobiacich na celom území SR.

Oblasť pôsobenia: Doprava a logistika
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: viac ako 9 900 zamestnancov

Benefity

 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Príspevok na bývanie
 • Príspevok na dovolenku
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Strava nad rámec zákona

Ďalšie benefity
 • Doplnkové dôchodkové sporenie - Životné poistenie - Rekondičné pobyty - Zamestnanecké vnútroštátne a zahraničné cestovné výhody - Skrátený pracovný čas - Pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu osobných prekážok nad rámec Zákonníka práce - Odmeny pri odchode do dôchodku - Bezplatné psychologické a pracovnoprávne poradenstvo - Zvýšenie náhrad pri dočasnej pracovnej neschopnosti - Zvýšené vreckové pri zahraničných pracovných cestách - Vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej spôsobilosti - Sociálna výpomoc pri pracovných úrazoch, ťaživej životnej situácii - Odmena pri darovaní krvi

Dobrovoľnícke aktivity

1. Podpora charitatívnych projektov formou využitia priestorov ŽSR a bezplatnej zrážky príspevkov zamestnancov zo mzdy (napr. Deň Narcisov, Biela Pastelka, UNICEF, Hodina deťom a pod.).
2. Zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov SR (5% z celkového počtu zamestnancov).
3. Vytvorenie fondu Solidarity zamestnancov železničných podnikov (ŽSR, ZSSK Slovensko, a.s., ZSSK Cargo Slovakia, a.s.).
4. Vianočná a Veľkonočná burza vlastných výrobkov zamestnancov.
5. Pravidelné organizovanie darovania krvi zamestnancov v priestoroch ŽSR.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

1. Ocenenie MPSVaR SR - Zamestnávateľ ústretový k rodine
2. ŽSR podľa rebríčka transparentnosti verejných firiem, ktorý 05.05.2015 zverejnila Transparency International Slovensko sa umiestnili na 2. mieste spomedzi hodnotených 81 štátnych, mestských a župných spoločností. Najlepšie umiestnenie dosiahli ŽSR v oblastiach komunikácia, zverejňovanie a personalistika.

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Sme zamestnávateľ so 170–ročnou históriou, tradíciou odbornosti a hodnôt. Venujeme maximálnu pozornosť profesijnému rozvoju zamestnancov, lebo len ich odbornosť, profesionalita a sociálna rovnováha sú zárukou kvality a úspechu.
Máme vybudovaný systém celoživotného odborného vzdelávania, zaručujúci stály odborný rast a profesionalitu.
Kolektívna zmluva ŽSR patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku a je výsledkom sociálneho dialógu zamestnávateľa a 12-tich odborových organizácií.
Naši zamestnanci preukazujú lojalitu, 58 % zamestnancov má odpracovaných viac ako 20 rokov. Väčšina zamestnancov pracuje v nepretržitom pracovnom režime a za akýchkoľvek poveternostných podmienok.

Fotogaléria

Kontakty


Iné kontakty:
instagram
mesačník Ž Semafor
Pracovné ponuky

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci