Železnice Slovenskej republiky

O spoločnosti

ŽSR, ako manažér infraštruktúry, zabezpečujú činnosti súvisiace s prevádzkovaním železničných dráh a riadením dopravy na dráhach prostredníctvom svojich vnútorných organizačných jednotiek pôsobiacich na celom území SR.

Oblasť pôsobenia: Doprava a logistika
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 25 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: viac ako 9 900 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Nadštandardná zdravotná starostlivosť
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Odchodné po odchode na dôchodok
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Príspevok na bývanie
 • Príspevok na dovolenku
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Strava nad rámec zákona

Ďalšie benefity
Elektronické karty na stravovanie
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
Príspevok na životné poistenie
Rekondičné pobyty
Zamestnanecké vnútroštátne a zahraničné cestovné výhody
Skrátený pracovný čas
Pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu osobných prekážok nad rámec Zákonníka práce
Odmeny pri odchode do dôchodku
Bezplatné psychologické a pracovnoprávne poradenstvo Zvýšenie náhrad pri dočasnej pracovnej neschopnosti
Zvýšené vreckové pri zahraničných pracovných cestách
Vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej spôsobilosti
Sociálna výpomoc pri pracovných úrazoch, ťaživej životnej situácii
Odmena pri darovaní krvi

Dobrovoľnícke aktivity

1. Podpora charitatívnych projektov formou využitia priestorov ŽSR a bezplatnej zrážky príspevkov zamestnancov zo mzdy (napr. Deň Narcisov, Biela Pastelka, UNICEF, Hodina deťom a pod.).
2. Zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov SR (5% z celkového počtu zamestnancov).
3. Vytvorenie fondu Solidarity zamestnancov železničných podnikov (ŽSR, ZSSK Slovensko, a.s., ZSSK Cargo Slovakia, a.s.).
4. Vianočná a Veľkonočná burza vlastných výrobkov zamestnancov.
5. Pravidelné organizovanie darovania krvi zamestnancov v priestoroch ŽSR.

Ocenenia, certifikáty udelené firme

1. Ocenenie MPSVaR SR - Zamestnávateľ ústretový k rodine
2. ŽSR podľa rebríčka transparentnosti verejných firiem, ktorý 05.05.2015 zverejnila Transparency International Slovensko sa umiestnili na 2. mieste spomedzi hodnotených 81 štátnych, mestských a župných spoločností. Najlepšie umiestnenie dosiahli ŽSR v oblastiach komunikácia, zverejňovanie a personalistika.

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Sme zamestnávateľ so 170–ročnou históriou, tradíciou odbornosti a hodnôt. Venujeme maximálnu pozornosť profesijnému rozvoju zamestnancov, lebo len ich odbornosť, profesionalita a sociálna rovnováha sú zárukou kvality a úspechu.
Máme vybudovaný systém celoživotného odborného vzdelávania, zaručujúci stály odborný rast a profesionalitu.
Kolektívna zmluva ŽSR patrí medzi najkvalitnejšie na Slovensku a je výsledkom sociálneho dialógu zamestnávateľa a 12-tich odborových organizácií.
Naši zamestnanci preukazujú lojalitu, 58 % zamestnancov má odpracovaných viac ako 20 rokov. Väčšina zamestnancov pracuje v nepretržitom pracovnom režime a za akýchkoľvek poveternostných podmienok.

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci