Zurich Insurance Company Ltd, organizačná zložka

O spoločnosti

Zurich Insurance Company Ltd je jedna z popredných viacodvetvových poisťovní, ktoré slúžia zákazníkom na globálnych a lokálnych trhoch. Poskytuje široký rozsah produktov a služieb v oblasti majetkového, úrazového a životného poistenia vo viac ako 210 krajinách. Medzi zákazníkov spoločnosti Zurich patria jednotlivci, malé podniky, stredné a veľké spoločnosti, ako aj nadnárodné korporácie.
Zurich Bratislava, pobočka švajčiarskej spoločnosti Zurich Insurance Company Ltd, je vysoko špecializované kompetenčné centrum a zamestnáva uznávaných odborníkov z oblastí poistno-matematických služieb.

Oblasť pôsobenia: Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo
Doba pôsobenia na slovenskom trhu: viac ako 10 rokov
Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: 51-250 zamestnancov

Chcem dať hlas tejto firme

Benefity

 • Bezplatné vzdelávanie
 • Dovolenka navyše
 • Firemné akcie
 • Flexibilný pracovný čas
 • Jazykové vzdelávanie
 • Masáže na pracovisku
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Notebook aj na súkromné účely
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Oddychová a relaxačná miestnosť
 • Odkúpenie nepotrebného firemného majetku za zvýhodnených podmienok
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Ovocie na pracovisku
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Práca z domu
 • Preplatenie dopravy do práce
 • Príspevok na dovolenku
 • Sabbatical a pracovná prestávka pre kľúčových zamestnancov
 • Sick day a preplatené voľno na zotavenie
 • Strava nad rámec zákona
 • Zľavy na produkty a služby spoločnosti

Ďalšie benefity
 • multisport karta
 • cafeteria
 • bonus a voľno navyše pri svadbe
 • bonus a voľno navyše pri narodení dieťaťa
 • kompenzácia pri PN a OČR
 • príspevok na MŠ po návrate matiek z MD/RD
 • program a starostlivosť o deti zamestnancov počas prázdnin
 • vstup do plavárne
 • bicycle pre zamestnancov
 • pilates na pracovisku
 • 5-dňový healthweek
 • interná vzdelávacia akadémia
 • interné cestovateľské prednášky
 • interné "board games", firemené kvízy
 • preplácanie štartovného na bežeckých súťažiach, futbalové zápasy
 • vlastná knižnica s odbornou aj voľnočasovou literatúrou

Dobrovoľnícke aktivity

 • každoročná organizácia Zurich Community Week,5-dňového podujatia, kde naši zamestnanci odpracujú vyše 500 hodín v neziskových organizáciách, školách, centrách voľného času a pod.
 • darovanie 2% z daní
 • grantová podpora neziskových organizácií (naposledy náš project získal od Z Zurich nádacie podporu vo výške presahujúcej 150000€)
 • pravidelná finančná a materiálna podpora neziskových organizácií
 • organizácia vianočného bazáru, z ktorého výťažok putuje na charitu; celková vyzbieraná suma je vždy znásobená našou nadáciou
 • poskytovanie softvérovej licencie univerzite
 • vedenie hodín na školách
 • vytvorenie projektu Finančná gramotnosť pre základné školy; pilotný projekt bol spolu s fyzickými pomôckami odovzdaný na 4 ZŠ v m.č. Bratislava - Dúbravka
 • naša kolegyňa sa stala globálnou víťazkou za dobrovoľníctvo spomedzi všetkých zamestnancov Zurich Group
 • sme aj silno ekologická firma, čo sa prejavuje tým, že kompostujeme, redukujeme množstvo plastového a papierového odpadu, separujeme, používame ekologické materiály
 • aktívne spolupracujeme s organizáciou Aj Ty v IT na akadémiách, kde naši kolegovia pôsobia ako lektori a poskytujeme priestory jednotlivým akadémiám
 • darovanie krvi

Ocenenia, certifikáty udelené firme

 • Global Pricing Centre of Excellence v roku 2013 (interné ocenenie za skvelú prácu našich kolegov)

Prečo by sme sa práve my mali stať Najatraktívnejším zamestnávateľom

Okrem množstva benefitov, vzdelávacách či CSR aktivít máme skvelú firemnú kultúru. Samozrejme, toto tvrdenie máme okrem pocitu podložené aj našou employee value proposition (EVP) a pravidelným NPS prieskumom medzi zamestnancami.
V oblasti EVP naši zamestnanci identitikovali najsilnejšie stránky spoločnosti, a to:
 • neformálne, priateľské prostredie, kde si každý s každým tyká, pokecá pri káve bez ohľadu na hierarchiu, nikto sa na nič nehrá a skutočne môžeme prehlásiť, že sme kamaráti
 • každý názor je vypočutý a nové nápady sú vítané, akceptované a podporované ako manažérmi, tak aj kolegami
 • poskytujeme pracovné pozície a odbornosť, ktoré na Slovensku nie sú vôbec štandardom
 • taktiež má každý možnos naberať skúsenosti v oblastiach, ktoré ho zaujímajú a kariérne stúpať

Ďalším dôvodm, prečo sa považujeme za "NAJ" je zamestnanecký NPS prieskum, ktorý sme realizovali tretíkrát. Okrem toho, že sa nám každý rok vylepšilo skŕre promotérov v priemere o 5%, tak celkové skóre spokojnosti v NPS je 9,7 z 10

Myslíme si, že Zurich by mal byť najatraktívnejším zamestnávateľom preto, že tu môže byť každý sám sebou, realizovať sa, vzdelávať sa, rásť kariérne aj osobnostne, mať pracovný život vyvážený so súkromím a mať to dopnené zaujímavými benefitmi a skvelým kolektívom.

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci