Rebríčky 2012

 

Hlavný rebríček

1.Google
2.J&T
3.Volkswagen Slovensko
4.IBM
5.Coca-Cola
6.Slovenské elektrárne
7.Národná banka Slovenska
8.Slovenský plynárenský priemysel
9.ESET
10.Slovak Telekom

 

Najatraktívnejšie firmy podľa pohlavia

Muži 
1.Google
2.Volkswagen Slovakia
3.J&T
4.Slovenské elektrárne
5.ESET
6.Slovenský plynárenský priemysel
7.Coca-Cola
8.IBM
9.Slovnaft
10.DHL Logistics Slovakia
Ženy
1.Google
2.J&T
3.IBM
4.Národná banka Slovenska
5.Coca-Cola
6.IKEA
7.Slovak Telekom
8.Volkswagen Slovakia
9.Slovenský plynárenský priemysel
10.Orange Slovensko

 

Najatraktívnejšie firmy podľa veku

15-24 roční
1.Google
2.J&T
3.IBM
4.Volkswagen Slovakia
5.Národná banka Slovenska
6.Coca-Cola
7.IKEA
8.ESET
9.Slovak Telekom
10.AT&T Global Network Services Slovakia
25-34 roční
1.Google
2.J&T
3.Volkswagen Slovakia
4.ESET
5.IBM
6.Coca-Cola
7.Slovenské elektrárne
8.Národná banka Slovenska
9.Slovenský plynárenský priemysel
10.Slovak Telekom
35-44 roční
1.Google
2.Volkswagen Slovakia
3.J&T
4.Slovenský plynárenský priemysel
5.Slovenské elektrárne
6.Coca-Cola
7.Národná banka Slovenska
8.IBM
9.Slovak Telekom
10.IKEA
45-54 roční
1.Slovenský plynárenský priemysel
2.Slovenské elektrárne
3.Volkswagen Slovakia
4.J&T
5.Google
6.Národná banka Slovenska
7.Slovak Telekom
8.U.S. Steel Košice
9.Slovnaft
10.Tesco Stores SR

 

Najatraktívnejšie firmy podľa vzdelania

stredoškolské s maturitou
1.Google
2.J&T
3.Volkswagen Slovakia
4.Coca-Cola
5.IBM
6.Slovak Telekom
7.Národná banka Slovenska
8.Orange Slovensko
9.Slovenský plynárenský priemysel
10.Slovenské elektrárne
vysokoškolské
1.Google
2.J&T
3.Volkswagen Slovakia
4.IBM
5.ESET
6.Slovenské elektrárne
7.Národná banka Slovenska
8.Slovenský plynárenský priemysel
9.Zentiva
10.Coca-Cola

 

Najatraktívnejšie firmy podľa statusu

nezamestnaní
1.Google
2.Volkswagen Slovakia
3.J&T
4.Coca-Cola
5.Slovenské elektrárne
6.IBM
7.Slovak Telekom
8.Slovenský plynárenský priemysel
9.Národná banka Slovenska
10.IKEA
pracujúci
1.Google
2.J&T
3.Volkswagen Slovakia
4.Slovenský plynárenský priemysel
5.ESET
6.Slovenské elektrárne
7.IBM
8.Národná banka Slovenska
9.Coca-Cola
10.Slovak Telekom

 

Metodika 2012

 • Spoločnosť Profesia, prevádzkovateľ rovnomenného pracovného portálu, a magazín Forbes spoločne hľadali zamestnávateľa, ktorý je na Slovensku najatraktívnejší.
 • Prieskum prebehol v dvoch fázach.
 • V prvej fáze mohli uchádzači portálu Profesia.sk vyberať akéhokoľvek zamestnávateľa, pre ktorého by na Slovensku najradšej pracovali.
 • Z ich odpovedí bol vytvorený zoznam 45 spoločností, z ktorých si vyberali a hlasovali uchádzači v druhej fáze.
 • Respondenti vypĺňali krátky dotazník, Softvérom bolo zabezpečené, že dotazník mohli vyplniť len raz.
 • Do prieskumu medzi uchádzačmi registrovanými na portáli Profesia.sk sa zapojilo 4502 ľudí.
 • Zber dát prebiehal od septembra do novembra 2012.
 • Výsledky boli vyhlásené 17.1.2013 na konferencii Trh práce.

 

Zoznam spoločností, z ktorých uchádzači portálu profesia.sk vyberali najatraktívnejšieho zamestnávateľa v roku 2012:

 

Anketové podmienky 2012

 • Spoločnosť Profesia, spol. s r. o. spolu s vydavateľom mesačníka Forbes, vyhlasuje spoločenskú anketu pod názvom „Najatraktívnejší zamestnávateľ“.
 • Návštevníci internetovej stránky www.najzamestnavetel.sk majú možnosť vybrať si pre nich najatraktívnejšieho zamestnávateľa pôsobiaceho na Slovensku.
 • Návštevník internetovej stránky test.najzamestnavatel.sk si vyberie svojho „najzamestnávateľa“ vyplnením krátkeho on-line dotazníka, priamo na vyššie uvedenej internetovej stránke.
 • Každý návštevník internetovej stránky test.najzamestnavatel.sk sa úplným vyplnením on-line dotazníka zaradí do žrebovania o vecné výhry. Organizátor ankety výhercu informuje prostredníctvom elektronickej pošty, ktorú odošle na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplnení dotazníka. Výhry v súťaži nie sú súdne vymáhateľné. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ceny a vecné výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú od dane oslobodené.

 

 

© 2015 Profesia, Všetky práva vyhradené! PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media

PROFESIA.SK - všetko o práci