Profil

Trnavský samosprávny kraj

O spoločnosti

Trnavská župa sa už vyše 20 rokov stará o všestranný rozvoj svojho územia a napĺňanie potrieb jeho obyvateľov. Zároveň jej záleží aj na ľuďoch, ktorí vďaka svojim znalostiam, schopnostiam, skúsenostiam a tvrdej práci prispievajú k dosahovaniu jej vytýčených cieľov. Vedenie kraja sa systematicky a cielene orientuje na dlhodobé horizonty, a tie dosahuje aj starostlivosťou o svojich zamestnancov, ich motiváciou či rozvojom. V úrade trnavskej župy je zamestnaných viac ako 200 ľudí a ďalšie stovky pracujú v rámci jej organizácií.

Všetci napĺňame motto „Spolu tvoríme kraj“.

Oblasť pôsobenia: Štátna a verejná správa

Doba pôsobenia na slovenskom trhu: 10 a viac rokov

Počet ľudí, ktorých firma zamestnáva na Slovensku: do 500 zamestnancov

Benefity

 • Firemné akcie
 • Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
 • Flexibilný pracovný čas
 • Bezplatné vzdelávanie
 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
 • Parkovacie miesto v mieste práce
 • Odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • Odmena za hospodárske výsledky
 • Strava nad rámec zákona
 • Dovolenka navyše
 • Preplatenie športových aktivít
 • Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • Masáže na pracovisku
 • Odchodné po odchode na dôchodok

Ďalšie benefity

 • Finančný príspevok pri významnej rodinnej udalosti * Zvýšená náhrada mzdy pri dočasnej práceneschopnosti * Príspevok na ošatenie
 • Deň pracovného voľna s náhradou mzdy za kalendárny štvrťrok zamestnancom starajúcim sa o nezaopatrené dieťa vo veku do 15 rokov vrátane
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy pri darovaní krvi
 • Členstvo v klube "VIP Benefit" na nákup elektroniky pre všetkých zamestnancov * Zvýhodnená cena obedov pre zamestnancov v Reštaurácii pod župou
 • Možnosť priznania osobného ohodnotenia ako variabilnej zložky mzdy

Dobrovoľnícke aktivity

 • Nadácia DAR - cielená pomoc obyvateľom Trnavského kraja, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii.
 • Župná kvapka krvi - mobilný odber krvi
 • Pomoc odídencom z Ukrajiny

Ocenenia, certifikáty udelené firme

 • 2. miesto v ankete: Najatraktívnejší zamestnávateľ roku 2021, kategória: Štátna a verejná správa

Fotogaléria

Kontakty


Táto spoločnosť ma zaujala a mám záujem jej odovzdať svoj hlas

Krok 3 z 6

 • Ktoré z benefitov ponúkaných spoločnosťou Trnavský samosprávny kraj sú pre Vás atraktívne? Vyberte 2 až 4 benefity.

 • Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
  Nápoje zadarmo (káva; čaj; minerálky;...)
  Strava nad rámec zákona
  Strava nad rámec zákona
  Bezplatné vzdelávanie
  Bezplatné vzdelávanie
  Firemné akcie
  Firemné akcie
  Deň pracovného voľna s náhradou mzdy za kalendárny štvrťrok zamestnancom starajúcim sa o nezaopatrené dieťa vo veku do 15 rokov vrátane
  Deň pracovného voľna s náhradou mzdy za kalendárny štvrťrok zamestnancom starajúcim sa o nezaopatrené dieťa vo veku do 15 rokov vrátane
  Parkovacie miesto v mieste práce
  Parkovacie miesto v mieste práce
  Finančný príspevok pri významnej rodinnej udalosti * Zvýšená náhrada mzdy pri dočasnej práceneschopnosti * Príspevok na ošatenie
  Finančný príspevok pri významnej rodinnej udalosti * Zvýšená náhrada mzdy pri dočasnej práceneschopnosti * Príspevok na ošatenie
  Odmena za hospodárske výsledky
  Odmena za hospodárske výsledky
  Pracovné voľno s náhradou mzdy pri darovaní krvi
  Pracovné voľno s náhradou mzdy pri darovaní krvi
  Preplatenie športových aktivít
  Preplatenie športových aktivít
  Možnosť priznania osobného ohodnotenia ako variabilnej zložky mzdy
  Možnosť priznania osobného ohodnotenia ako variabilnej zložky mzdy
  Masáže na pracovisku
  Masáže na pracovisku
  Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
  Odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
  Flexibilný pracovný čas
  Flexibilný pracovný čas
  Odmeny pri pracovných a životných jubileách
  Odmeny pri pracovných a životných jubileách
  Dovolenka navyše
  Dovolenka navyše
  Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
  Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
  Členstvo v klube
  Členstvo v klube "VIP Benefit" na nákup elektroniky pre všetkých zamestnancov * Zvýhodnená cena obedov pre zamestnancov v Reštaurácii pod župou
  Odchodné po odchode na dôchodok
  Odchodné po odchode na dôchodok