Nominované firmy

Mesto Nitra
Mesto Nitra
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Mesto Pezinok
Mesto Pezinok
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Slovenský pozemkový fond
Slovenský pozemkový fond
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Košický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Národné osvetové centrum
Národné osvetové centrum
Trnavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská agentúra životného prostredia
MESTO ZVOLEN
MESTO ZVOLEN
Mesto Košice
Mesto Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Finančné riaditeľstvo SR
Finančné riaditeľstvo SR
Národné centrum zdravotníckych informácií
Národné centrum zdravotníckych informácií
Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES)
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Mestský úrad v Žiline
Mestský úrad v Žiline
Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky