Nominované firmy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES)
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mestský úrad v Žiline
Mestský úrad v Žiline
Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto
Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto
Finančné riaditeľstvo SR
Finančné riaditeľstvo SR
Slovenská správa ciest
Slovenská správa ciest
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Mesto Košice
Mesto Košice
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Národné centrum zdravotníckych informácií
Národné centrum zdravotníckych informácií
MESTO ZVOLEN
MESTO ZVOLEN
British Embassy
British Embassy
Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava
Zbor väzenskej a justičnej stráže
Zbor väzenskej a justičnej stráže
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Mestská časť Bratislava - Petržalka
BVS a.s.
BVS a.s.