Nominované firmy

SHMÚ
SHMÚ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Prešovský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa
Mesto Nitra
Mesto Nitra
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Mesto Pezinok
Mesto Pezinok
Slovenský pozemkový fond
Slovenský pozemkový fond
Košický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská agentúra životného prostredia
Mestský úrad v Žiline
Mestský úrad v Žiline
Mesto Košice
Mesto Košice
Finančné riaditeľstvo SR
Finančné riaditeľstvo SR
Národné centrum zdravotníckych informácií
Národné centrum zdravotníckych informácií
Slovenská správa ciest
Slovenská správa ciest
Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Zbor väzenskej a justičnej stráže
Zbor väzenskej a justičnej stráže
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES)
Hlavné mesto SR Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava